Newyddion

 • Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018
  Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
  Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.
  Posted 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James
 • Canlyniadau TGAU, 2018

  Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

  Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


  • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
  • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
  • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
  • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
  • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
  • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
  • Catrin Evans - 7 A, 6 B
  • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B   


  Posted 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain
 • Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

  Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

  Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

   

  Ffion Loring: 4A* ac 1A

  Iwan James: 1A*, 2A ac C

  Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

  Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


  Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.  Posted 16 Aug 2018, 08:40 by Mark Jones
 • Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS/Lefel 3
  Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 16eg o Awst yn ôl y ganlyn:

  • Disgyblion Bl.13 o 08:30yb
  • Disgyblion Bl.12 o 09:30yb

  Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

  Pob lwc Bl.12 a 13!
  Posted 15 Aug 2018, 04:44 by Cenwyn Brain
 • Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.
  Posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones
 • Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 6 of 156. View more »

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Cerbydau ar safle'r ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol

  Annwyl Rhieni

  Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio i fyny at fysiau/ceir ayb.

  Mae nifer o rieni’n cyrraedd safle’r ysgol tra bod disgyblion yn symud at y bysiau ac maent wedyn yn ceisio gadael y safle cyn i’r bysiau ddechrau ymadael. Mae hyn yn achosi anrhefn a phryder o ran diogelwch. Mae hefyd yn golygu bod tagfeydd yn digwydd wrth i’r bysiau ddod i mewn i’r safle ac wrth ymadael.

  Ysgrifennaf atoch unwaith eto er mwyn eich hysbysu o’r drefn. Nid ydym am i unrhyw gerbyd symud ar y safle nes bod disgyblion yn ddiogel ar fysiau’r ysgol. Gofynnaf felly i rieni sy’n casglu eu plant i beidio dod ar safle‘r ysgol rhwng 2:50 a 3:10pm.

  Mae croeso gennych gyrraedd a gadael tu hwnt i’r ffenest amser hwn.

  Nid ydym eisiau gorfod rhwystro rhieni rhag dod ar y safle na chwaith rhwystro rhag ymadael yn ystod yr amser uchod ond rhaid blaenoriaethu diogelwch ein disgyblion. Gofynnaf felly i chi ddilyn y rheol hon.

  Diolch am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

  Posted 12 Dec 2018, 23:20 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 38. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »