Newyddion

 • Eisteddfod yr Ysgol 2016
  Llongyfarchiadau mawr i lys Cynon sef llys buddugol Eisteddfod yr Ysgol eleni. Diolch i Ieuan, Dion a Charlotte y Capteniaid Llys ac i Miss Angharad Roberts, Pennaeth y Llys am eu gwaith caled. Rhai o enillwyr eraill y dydd oedd Molly Sedgemore, enillydd Cadair yr Eisteddfod a'r Tlws Saesneg, Iwan James, enillydd Gwobr John Llewelyn Jones, Kaisha Jones, enillydd Tlws Italia ac Eve Price, enillydd y Rhuban Glas. Da iawn i bawb a fu'n cystadlu'n frwd yn y Coliseum!
  Posted 24 Jul 2016, 04:03 by Elen George
 • Ymweliad Disgyblion Blwyddyn 6
  Fe fwynhaodd disgyblion Blwyddyn 6 ysgolion cynradd ein clwstwr eu hymweliad â'r ysgol yn ddiweddar. Cawson nhw gyfle i gwrdd â'u dosbarthiadau newydd ac i gael blas ar rai gwersi.
  Posted 24 Jul 2016, 02:58 by Elen George
 • Mabolgampau 2016
  Cynhaliwyd y mabolgampau blynyddol yn Stadiwm Lecwydd, Caerdydd ac fe gafwyd cystadlu brwd eto eleni. Llongyfarchiadau i lys Cynon ac i'r enillwyr i gyd!

  Posted 24 Jul 2016, 02:37 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 110. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Dechrau Tymor yr Hydref 2016
  Sylwer: dydd Gwener 2 Medi yw diwrnod cyntaf y tymor i bawb.
  Posted 17 Jul 2016, 17:01 by Elen George
 • Canlyniadau Arholiadau 2016

  18 Awst 2016

  Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

  Blwyddyn 13 - 8.00 - 12.00 

  Blwyddyn 12 - 9.30 - 12.00 

  25 Awst 2016

  Canlyniadau TGAU

  Blwyddyn 11 - 9.00 - 12.00 

  Blwyddyn 10 - 10.00 - 12.00


  Posted 17 Jul 2016, 16:55 by Elen George
 • Dehongli canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol
  Dilynwch y linc yma am gymorth gyda dehongli canlyniadau'r profion. 
  Posted 13 Jul 2016, 00:16 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 56. View more »

Colofn y Prifathro

 • Neges gan y Pennaeth newydd
  Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

  Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

  Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

  Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

  Mark Jones

  Posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 31. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Llythyr gwisg ysgol 11.7.16.pdf   257k - 14 Jul 2016, 14:50 by Elen George (v1)
Showing 1 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016