Newyddion

 • Noson Opsiynau Bl.11

  Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2017.

  Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2017’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.

  Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

  Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

  Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    
  Posted 6 Feb 2017, 02:41 by Cenwyn Brain
 • Sioe Rhydywaun - Sioe Iesu (Jesus Christ Superstar)
  Bydd ymarferion ar gyfer Sioe Rhydywaun yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

  Llun 13/02/17 - Iesu, Disgyblion + Milwyr (Arestio Iesu), Jiwdas (Hunanladdiad), Simon a'r Zealots (Y Ddawns) (3:00 tan 4:30)

  Mawrth 14/02/17 - Iesu a Jiwdas, Pedr, Mair Magdalen, Mari, Angharad, Darya, Evie a Pawb sydd ddim yn y gwahanglwyf (3:00 tan 4:30)

  Mercher 15/02/17 - PAWB + Peilat a Iesu, Pergolesi - Bethan a Mali (3:00 tan 4:30)

  Iau 16/02/17Iesu (Gethsemane) (3:00 tan 4:15)

  Tocynnau'r Sioe Iesu (Jesus Christ Superstar) ar werth o Ganolfan Soar.
  Posted 10 Feb 2017, 01:00 by Cenwyn Brain
 • Cyngerdd Nadolig 2016

  Bydd ein Cyngerdd Nadolig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Efan yn Aberdâr ar nos Fercher 14eg o Ragfyr am 6:30yh. Er mwyn archebu tocynnau, ffoniwch Mrs Alison Roberts ar 01685 813500 neu lawrlwythwch y llythyr "Cyngerdd Nadolig" a'i ddychwelyd i swyddfa'r ysgol. Mae croeso cynnes i bawb!

  Posted 6 Dec 2016, 23:59 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 118. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Eisteddfod yr Urdd 2017
  Cofiwch fod angen i bob cystadleuydd dalu i ymaelodi erbyn 16 Chwefror (£8.50) neu ymaelodi ar-lein. Defnyddiwch y linc isod:


  Cystadlaethau Celf, Crefft a Thechnoleg - dyddiad cau 31 Mawrth. Gweler y rhestr testunau am fanylion pob cystadleuaeth gwaith cartref. 

  Cysylltwch â Mrs Elen George os hoffech chi fwy o wybodaeth.
  Posted 13 Feb 2017, 06:16 by Cenwyn Brain
 • Llawlyfr Opsiynau Bl.11
  Mae'n bleser gennym hysbysebu Llawlyfr Opsiynau Bl.11 ar gyfer mis Medi 2017. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yna dewch i'w trafod yn ystod ein Noson Opsiynau ar nos Iau 2il o Chwefror.
  Posted 31 Jan 2017, 07:19 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 65. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016