Newyddion

 • Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018
  Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
  Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.
  Posted 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James
 • Canlyniadau TGAU, 2018

  Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

  Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


  • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
  • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
  • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
  • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
  • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
  • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
  • Catrin Evans - 7 A, 6 B
  • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B   


  Posted 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain
 • Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

  Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

  Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

   

  Ffion Loring: 4A* ac 1A

  Iwan James: 1A*, 2A ac C

  Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

  Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


  Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.  Posted 16 Aug 2018, 08:40 by Mark Jones
 • Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS/Lefel 3
  Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 16eg o Awst yn ôl y ganlyn:

  • Disgyblion Bl.13 o 08:30yb
  • Disgyblion Bl.12 o 09:30yb

  Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

  Pob lwc Bl.12 a 13!
  Posted 15 Aug 2018, 04:44 by Cenwyn Brain
 • Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.
  Posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones
 • Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 6 of 156. View more »

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Noson Rhieni Tiwtoriaid Bl.7

  Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018Noson Rhieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, nos Iau 25 Hydref 2018, 3:30 – 6:30yh. Bydd y noson yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Thiwtor Dosbarth eich plentyn er mwyn cael gwybod sut mae ef/hi yn ymgartrefu yn yr ysgol. 


  Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018


  Posted 18 Oct 2018, 03:12 by Arwel James
 • Gwisg Ysgol
  Eglurhad am wisg ysgol am weddill yr hanner tymor yma

  Gwnaed cais yn wreiddiol i ofyn wrth disgyblion i wisgo gwisg ysgol gaeaf (crys a thei) ar ddydd Gwener (28/9/18) petai'n bosib, gan fod lluniau unigol a grwpiau yn cael eu tynnu ar gyfer blynyddoedd 7 i 10.

  Gyda'r tywydd yn oeri, rydym yn annog disgyblion i symud at wisg ysgol y gaeaf gyda golwg i ddisgyblion wisgo crys a thei dros yr wythnosau nesaf, yn ddelfrydol erbyn yr 8fed o Hydref.  Wedi dweud hyn, rydym yn ymwybodol efallai nad ydy pawb wedi cael y cyfle i brynnu'r wisg ar gyfer y gaeaf eto, felly dydyn ni ddim yn gorchymyn bod y wisg yn cael ei newid os nad ydych mewn sefyllfa i wneud hyn.

  Mae'r dyddiad swyddogol ar gyfer newid y wisg yn parahu ar gyfer ar ôl y gwyliau hanner tymor.

  Cyn hir, byddwn yn gofyn am sylwadau gan rieni ar gael un wisg ysgol am y flwyddyn gyfan a fydd, yn ein barn ni, llawer yn rhatach ac yn fwy ymarferol.

  Gobeithiwn fod yr ebost yma'n esbonio'r sefyllfa.  Ymddiheurwn petai'n ymddangos ein bod yn gorchymyn rhywbeth yn groes i'r neges gwreiddiol.  Mae unrhyw newid i wisg ysgol yn benderfyniad i'r corff Llywodraethol.  Edrych i weld petawn yn medru, lle'n bosib, symud y disgyblion at y wisg gaeaf yn gynt oedd y bwriad.
  Posted 26 Sep 2018, 05:09 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 91. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Ysgol ar agor 5/3/18

  Diolch yn fawr i'r bobl wnaeth helpu gyda chlirio'r eira o'r llwybrau ac wrth fynediad yr ysgol. Roedd yn glawio'r wael ac roedd pawb yn wlyb iawn! Diolch am barhau gyda'r gwaith fel ein bod yn gallu agor yfory.

  Posted 4 Mar 2018, 06:35 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 36. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »