Cyhoeddiadau

Cyngerdd Nadolig 19/12/18

posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James   [ updated 5 Dec 2018, 04:47 ]

Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

Holiadur Gwisg Ysgol

posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James

Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


Diolch

Noson Rhieni Tiwtoriaid Bl.7

posted 18 Oct 2018, 03:11 by Arwel James   [ updated 18 Oct 2018, 03:12 ]

Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018Noson Rhieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, nos Iau 25 Hydref 2018, 3:30 – 6:30yh. Bydd y noson yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Thiwtor Dosbarth eich plentyn er mwyn cael gwybod sut mae ef/hi yn ymgartrefu yn yr ysgol. 


Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018


Noson Agored Bl.6 - 04/10/18

posted 14 Sept 2018, 06:17 by Arwel James   [ updated 14 Sept 2018, 06:19 ]


Hyfforddiant Staff ar ddydd Llun, 17/09/18

posted 13 Sept 2018, 01:37 by Arwel James   [ updated 13 Sept 2018, 01:38 ]

Hyfforddiant Staff ar ddydd Llun, 17/09/18. Ysgol ar gau i ddisgyblion. Diolch

Llangrannog Bl.7 - Trefniadau Olaf

posted 11 Sept 2018, 03:36 by Arwel James   [ updated 13 Sept 2018, 01:38 ]

Gwelwch y ddogfen isod am fwy o wybodaeth


Bydd angen dychwelid y ddogfen Manylion Personol a Thaflen Iechyd yr Urdd erbyn Dydd Gwener 14/09/18.


Pecyn Trefniadau Terfynol Llangrannog 2018

Ymgyrch Ailgylchu Plastig!

posted 4 Sept 2018, 10:07 by Arwel James

Ymgyrch ail gylchu poteli!  Rhowch eich poteli plastig gwag yn y tyllau yn y ffens newydd tu allan i floc 4. Bydd y Pwyllgor ECO'n casglu. Diolch am eich cefnogaeth #POTLEHoliadur Pontio - Rhieni Blwyddyn 6

posted 2 Jul 2018, 08:31 by Cenwyn Brain   [ updated 4 Jul 2018, 04:58 ]

Hoffwn dderbyn sylwadau rhieni Bl.6 o ran trefniadau pontio Rhydywaun. Byddwn yn ddiolchgar iawn petai eich bod yn gallu llenwi'r holiadur isod. 

Llythyr Gweithdai Ecoleg i ddisgyblion Bl.9

posted 18 Jun 2018, 03:13 by Cenwyn Brain

Dyma'r llythyr ar gyfer gweithgaredd Ecoleg Bl. 9 sydd ar ddydd Iau yr 21ain o Fehefin.  Rhaid dychwelyd y llythyr i aelod o'r Adran Wyddoniaeth erbyn dydd Mercher (20/06/18) os gwelwch fod yn dda.

Cyhoeddiadau'r Adran Addysg Gorfforol

posted 21 May 2018, 00:07 by Cenwyn Brain

Mae ymarfer criced i Flwyddyn 7 ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth 22/05/18.

Bydd gemau Bl.7 yn erbyn ACS ar ddydd Mercher 23/05/18, ac yn erbyn St John's ar ddydd Iau 24/05/18.

1-10 of 92