Cyhoeddiadau

Noson Rhieni Tiwtoriaid Bl.7

posted 18 Oct 2018, 03:11 by Arwel James   [ updated 18 Oct 2018, 03:12 ]

Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018Noson Rhieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, nos Iau 25 Hydref 2018, 3:30 – 6:30yh. Bydd y noson yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Thiwtor Dosbarth eich plentyn er mwyn cael gwybod sut mae ef/hi yn ymgartrefu yn yr ysgol. 


Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018


Gwisg Ysgol

posted 26 Sep 2018, 02:01 by Arwel James   [ updated 26 Sep 2018, 05:09 ]

Eglurhad am wisg ysgol am weddill yr hanner tymor yma

Gwnaed cais yn wreiddiol i ofyn wrth disgyblion i wisgo gwisg ysgol gaeaf (crys a thei) ar ddydd Gwener (28/9/18) petai'n bosib, gan fod lluniau unigol a grwpiau yn cael eu tynnu ar gyfer blynyddoedd 7 i 10.

Gyda'r tywydd yn oeri, rydym yn annog disgyblion i symud at wisg ysgol y gaeaf gyda golwg i ddisgyblion wisgo crys a thei dros yr wythnosau nesaf, yn ddelfrydol erbyn yr 8fed o Hydref.  Wedi dweud hyn, rydym yn ymwybodol efallai nad ydy pawb wedi cael y cyfle i brynnu'r wisg ar gyfer y gaeaf eto, felly dydyn ni ddim yn gorchymyn bod y wisg yn cael ei newid os nad ydych mewn sefyllfa i wneud hyn.

Mae'r dyddiad swyddogol ar gyfer newid y wisg yn parahu ar gyfer ar ôl y gwyliau hanner tymor.

Cyn hir, byddwn yn gofyn am sylwadau gan rieni ar gael un wisg ysgol am y flwyddyn gyfan a fydd, yn ein barn ni, llawer yn rhatach ac yn fwy ymarferol.

Gobeithiwn fod yr ebost yma'n esbonio'r sefyllfa.  Ymddiheurwn petai'n ymddangos ein bod yn gorchymyn rhywbeth yn groes i'r neges gwreiddiol.  Mae unrhyw newid i wisg ysgol yn benderfyniad i'r corff Llywodraethol.  Edrych i weld petawn yn medru, lle'n bosib, symud y disgyblion at y wisg gaeaf yn gynt oedd y bwriad.

Noson Agored Bl.6 - 04/10/18

posted 14 Sep 2018, 06:17 by Arwel James   [ updated 14 Sep 2018, 06:19 ]


Hyfforddiant Staff ar ddydd Llun, 17/09/18

posted 13 Sep 2018, 01:37 by Arwel James   [ updated 13 Sep 2018, 01:38 ]

Hyfforddiant Staff ar ddydd Llun, 17/09/18. Ysgol ar gau i ddisgyblion. Diolch

Llangrannog Bl.7 - Trefniadau Olaf

posted 11 Sep 2018, 03:36 by Arwel James   [ updated 13 Sep 2018, 01:38 ]

Gwelwch y ddogfen isod am fwy o wybodaeth


Bydd angen dychwelid y ddogfen Manylion Personol a Thaflen Iechyd yr Urdd erbyn Dydd Gwener 14/09/18.


Pecyn Trefniadau Terfynol Llangrannog 2018

Ymgyrch Ailgylchu Plastig!

posted 4 Sep 2018, 10:07 by Arwel James

Ymgyrch ail gylchu poteli!  Rhowch eich poteli plastig gwag yn y tyllau yn y ffens newydd tu allan i floc 4. Bydd y Pwyllgor ECO'n casglu. Diolch am eich cefnogaeth #POTLEHoliadur Pontio - Rhieni Blwyddyn 6

posted 2 Jul 2018, 08:31 by Cenwyn Brain   [ updated 4 Jul 2018, 04:58 ]

Hoffwn dderbyn sylwadau rhieni Bl.6 o ran trefniadau pontio Rhydywaun. Byddwn yn ddiolchgar iawn petai eich bod yn gallu llenwi'r holiadur isod. 

Llythyr Gweithdai Ecoleg i ddisgyblion Bl.9

posted 18 Jun 2018, 03:13 by Cenwyn Brain

Dyma'r llythyr ar gyfer gweithgaredd Ecoleg Bl. 9 sydd ar ddydd Iau yr 21ain o Fehefin.  Rhaid dychwelyd y llythyr i aelod o'r Adran Wyddoniaeth erbyn dydd Mercher (20/06/18) os gwelwch fod yn dda.

Cyhoeddiadau'r Adran Addysg Gorfforol

posted 21 May 2018, 00:07 by Cenwyn Brain

Mae ymarfer criced i Flwyddyn 7 ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth 22/05/18.

Bydd gemau Bl.7 yn erbyn ACS ar ddydd Mercher 23/05/18, ac yn erbyn St John's ar ddydd Iau 24/05/18.

Gwasanaeth Cwnsela 'Eye to Eye'

posted 8 May 2018, 04:48 by Cenwyn Brain   [ updated 8 May 2018, 04:49 ]

Mae 'Eye to Eye' yn cynnig gwasanaeth cwnsela ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 - 25 mlwydd oed mewn ysgolion a chymunedau Rhondda Cynon Taf. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc ganlynol:    http://www.eyetoeye.wales/

1-10 of 91