Cyhoeddiadau‎ > ‎

Ymaelodi â'r Urdd

posted 15 Oct 2014, 12:52 by Unknown user   [ updated 19 Dec 2014, 03:19 ]
Ydych chi eisiau cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd fis Mai 2015? Rydym yn casglu enwau unawdwyr a disgyblion sydd am gystadlu fel rhan o grŵp neu gôr. Os oes diddordeb gennych chi rhowch wybod i Mrs Elen George. Ebostiwch elengeorge@rhydywaun.org. Ceir copi o'r rhestr testunau ar ein gwefan dan 'Dogfennau Defnyddiol'.

£7 mewn amlen gyda'ch enw a dosbarth arni i'r swyddfa os gwelwch yn dda!


Comments