Cyhoeddiadau‎ > ‎

Aelodaeth yr Urdd 2017-2018

posted 20 Nov 2017, 00:15 by Unknown user
Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn arian yn yr ysgol ar y pris gostyngedig (£7) yw Rhagfyr 1af. Ar ôl hynny mae'r pris yn codi i £8.50.

Cofiwch fod modd i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd.

Cofiwch hefyd fod disgyblion Blwyddyn 7 aeth i Langrannog wedi talu'n barod.
Comments