Cyhoeddiadau‎ > ‎

Clybiau STEM

posted 6 Sept 2012, 15:23 by Unknown user
Os ydych chi ym Mlwyddyn 7 neu 10 ac mae gennych chi ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg neu Fathemateg yna dewch i'r Clwb STEM sy'n dechrau nos Fercher 12 Medi i Flwyddyn 10 a nos Fawrth 18 Medi i Flwyddyn 7. Cynhelir y clybiau yn Labordy Gwyddoniaeth 6 o 3.15 - 4.45 a gan eu bod yn glybiau E3 trefnir bysiau i gludo'r disgyblion adref. Cysylltwch â Mr Brain am fwy o wybodaeth. 

Comments