Cyhoeddiadau‎ > ‎

Diweddariad - Tywydd Garw (14/01/16)

posted 14 Jan 2016, 06:14 by Unknown user

Bydd yr ysgol yn defnyddio’r wefan hon i roi diweddariadau cyson ynglŷn â sefyllfa’r tywydd garw a’r effaith ar drafnidiaeth, yr ysgol ac arholiadau.


Mae arholiad TGAU allanol yn digwydd ddydd Gwener, Ionawr 15. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau bod yr ysgol ar agor a’r nifer fwyaf posibl o ddigyblion yn sefyll yr arholiad.


Rydym mewn cysylltiad cyson gydag adrannau trafnidiaeth Rhondda Cynon Tâf a Merthyr Tudful a byddwn yn cysylltu trwy neges testun
yn syth os yw trafnidiaeth yn cael ei atal. Os nad oes cysylltiad trwy neges testun, nid yw Adrannau Trafnidiaeth y Sir wedi cysylltu gyda ni. Mae’r adrannau perthnasol wedi ein sicrhau y byddant yn cysylltu yn syth gyda ni gydag unrhyw wybodaeth.

Rydyn ni’n awgrymu bod disgyblion yn gwisgo’n gynnes i fynd i’r arhosfan bws gan ei bod yn bosibl y bydd disgyblion yn aros ychydig yn hirach na’r arfer am eu cludiant.


Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod disgyblion Blwyddyn 11 yn cyrraedd yr ysgol i sefyll yr arholiad, os oes modd gwneud hynny’n ddiogel. Os yw trafnidiaeth yn cael ei atal ddydd Gwener, Ionawr 15 bydd modd i ddisgyblion Sir Merthyr wneud yr arholiad yn Ysgol Gynradd Santes Tudful gyda’r arholiad yn parhau yn Ysgol Gyfun Rhydywaun i’r rhai sydd yn gallu cyrraedd yr ysgol.


Bydd diweddariadau cyson ar wefan yr ysgol a chyfrif trydar. Os yw’n rhaid cau’r ysgol, bydd y neges yn cael ei rhoi yma, ar beiriant ateb yr ysgol, ar Radio Wales a Radio Cymru ac ar gyfrif trydar yr ysgol.

Comments