Cyhoeddiadau‎ > ‎

Diweddariad - Tywydd Garw 15/1/16 (8.47yb)

posted 15 Jan 2016, 00:24 by Elen George   [ updated 15 Jan 2016, 01:01 ]

Bydd yr ysgol yn defnyddio’r wefan hon i roi diweddariadau cyson ynglŷn â sefyllfa’r tywydd garw a’r effaith ar drafnidiaeth, yr ysgol ac arholiadau.


Mae arholiad TGAU allanol yn digwydd ddydd Gwener, Ionawr 15. Mae’r ysgol ar agor a bydd yr arholiad Cymraeg yn digwydd yma.


Mae bysiau Rhondda Cynon Tâf yn rhedeg a chynghorir disgyblion i ddefnyddio arhosfan bws ar y prif ffyrdd. Bydd pob pas bws yn gweithio.


Ar hyn o bryd, nid yw bysiau Merthyr wedi eu rhyddhau ond bwriedir iddynt redeg yn yr hanner awr nesaf. Rydym ar ddeal fod bysiau Globe ar y ffordd i gasglu disgyblion ond dydd First Call ddim wedi eu rhyddhau eto. Mwy o wybodaeth wrth i ni ei derbyn.


Gall disgyblion Blwyddyn 11 sy'n sefyll arholiad y bore ma naill ai aros am y bws i Rydywaun neu os yw'n haws gallan nhw fynd i Ysgol Santes Tudful i sefyll yr arholiad.

Rydyn ni’n awgrymu bod disgyblion yn gwisgo’n gynnes i fynd i’r arhosfan bws gan ei bod yn bosibl y bydd disgyblion yn aros ychydig yn hirach na’r arfer am eu cludiant.

Comments