Cyhoeddiadau‎ > ‎

Diweddariad (15/1/16 - 9.00yb)

posted 15 Jan 2016, 01:03 by Unknown user   [ updated 15 Jan 2016, 04:30 ]

Bydd yr ysgol yn defnyddio’r wefan hon i roi diweddariadau cyson ynglŷn â sefyllfa’r tywydd garw a’r effaith ar drafnidiaeth, yr ysgol ac arholiadau.


Mae arholiad TGAU allanol yn digwydd ddydd Gwener, Ionawr 15. Mae’r ysgol ar agor a bydd yr arholiad Cymraeg yn digwydd yma.


Mae bysiau Rhondda Cynon Tâf yn rhedeg a chynghorir disgyblion i ddefnyddio arhosfan bws ar y prif ffyrdd. Bydd pob pas bws yn gweithio.


Newydd glywed bod bysiau Merthyr yn rhedeg erbyn hyn.


Gall disgyblion Blwyddyn 11 sy'n sefyll arholiad y bore ma naill ai aros am y bws i Rydywaun neu os yw'n haws gallan nhw fynd i Ysgol Santes Tudful i sefyll yr arholiad.

Rydyn ni’n awgrymu bod disgyblion yn gwisgo’n gynnes i fynd i’r arhosfan bws gan ei bod yn bosibl y bydd disgyblion yn aros ychydig yn hirach na’r arfer am eu cludiant.

Comments