Cyhoeddiadau‎ > ‎

Rhaglen Imiwneiddio

posted 20 Jun 2016, 05:13 by Unknown user   [ updated 20 Jun 2016, 05:14 ]
Mae'r rhaglen imiwneiddio wedi ei chwblhau a hoffwn ddiolch i rieni, disgyblion a staff am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn. Er nad ydym wedi gweld unrhyw achosion newydd, rydym yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn parhau â'r arfer dda o olchi dwylo'n drwyadl ar ôl defnyddio'r tŷ bach, cyn paratoi neu fwyta bwyd.

Os oes unrhyw gonsyrn gennych, cysylltwch â'r Tîm Diogelu Iechyd ar 02920 402478 yn ystod oriau swyddfa (Llun-Gwe 9am-5pm). Ceir mwy o wybodaeth am Hepatitis A ar http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43692
Comments