Cyhoeddiadau‎ > ‎

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

posted 18 Jan 2018, 07:41 by Cenwyn Brain
Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod paratoadau ar gyfer Eisteddfod lwyddiannus 2017. Braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn ystod yr Eisteddfod Sir ac ar lwyfan y brifwyl.  Mae’n fwriad gennym i gystadlu yn yr Eisteddfod eleni unwaith eto. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen dychwelyd y slip o waelod y llythyr erbyn dydd Llun 22ain o Ionawr. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan hon.

Cynhelir Eisteddfod Sir yr ardal ar brynhawn dydd Mercher 21ain o Fawrth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda a chynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ar faes y sioe yn Llanewledd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn (28ain o Fai tan yr 2il o Fehefin, 2018).

Cofiwch hefyd y bydd angen i bob un sydd am gystadlu fod yn aelodau o'r urdd. Os nad yw eich plentyn wedi talu aelodaeth eleni ac am gystadlu yn yr Eisteddfod, bydd angen talu'r aelodaeth cyn gynted ag y bo modd. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan. Gallwch ymaelodi drwy'r ysgol neu gallwch ymaelodi eich plentyn drwy wefan yr Urdd.
Ċ
Cenwyn Brain,
18 Jan 2018, 07:41
Comments