Cyhoeddiadau‎ > ‎

Grant Gwisg Ysgol Lywodraeth Cymru 2014/15

posted 23 Jun 2014, 14:18 by Unknown user   [ updated 23 Jun 2014, 14:25 ]
Y disgyblion sy’n dechrau Blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir yng Nghymru ym mlwyddyn ysgol 2014/15 sy’n cael cinio ysgol am ddim fydd yn gymwys i gael y grant gwisg ysgol. Bydd disgyblion mewn ysgolion arbennig, lleoliadau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru sy’n 11 oed neu fwy ar ddechrau blwyddyn ysgol 2014/15 ac yn gymwys i gael cinio ysgol am ddim hefyd yn gymwys am y grant.
Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru:
 
 
 
Comments