Cyhoeddiadau‎ > ‎

Grwpio Disgyblion Blwyddyn 7

posted 4 Nov 2012, 16:16 by Unknown user
Er mwyn hwyluso'r dysgu a'r addysgu byddwn yn newid grwpiau disgyblion Blwyddyn 7 ar gyfer Mathemateg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gwybodaeth wedi'r gwyliau hanner tymor. Bydd y disgyblion mewn grwpiau gallu tebyg ar gyfer y tri phwnc, a thrwy wneud hyn bydd modd i'r athrawon weithio ar gyflymder addas i bob disgybl.
Comments