Cyhoeddiadau‎ > ‎

Gweithgareddau E3

posted 24 Sept 2012, 14:31 by Unknown user   [ updated 9 Oct 2012, 15:06 ]
Gweithgareddau E3 - cychwyn wythnos yma ar ol ysgol rhwng 3.15 a 5yh, AM DDIM i BAWB a bws am ddim adre.  
Llun - Pel-droed 5 bob ochr a Chlwb Ieuenctid bl 7 ac 8 yng Nghanolfan yr Urdd, Aberdar rhwng 5.30 a 7yh.  
Mawrth - Snwcer, Free Running, Doodlemania, STEM.  
Mercher - Ysgol Yrru Bl 12, Addurno Cacen, DJ, STEM


Rhaid i ddisgyblion ddod â ffurflen cofrestru i'r gweithgaredd neu at Anna Davies i gymryd rhan.  Ffurflen gofrestru ac amserlen ar wefan yr ysgol - Dogfennau Defnyddiol. Ewch i weld Anna Davies yn ei swyddfa gyferbyn â TG3 am fwy o wybodaeth.
Comments