Cyhoeddiadau‎ > ‎

Gwisg Ysgol

posted 26 Sep 2018, 02:01 by Arwel James   [ updated 26 Sep 2018, 05:09 ]
Eglurhad am wisg ysgol am weddill yr hanner tymor yma

Gwnaed cais yn wreiddiol i ofyn wrth disgyblion i wisgo gwisg ysgol gaeaf (crys a thei) ar ddydd Gwener (28/9/18) petai'n bosib, gan fod lluniau unigol a grwpiau yn cael eu tynnu ar gyfer blynyddoedd 7 i 10.

Gyda'r tywydd yn oeri, rydym yn annog disgyblion i symud at wisg ysgol y gaeaf gyda golwg i ddisgyblion wisgo crys a thei dros yr wythnosau nesaf, yn ddelfrydol erbyn yr 8fed o Hydref.  Wedi dweud hyn, rydym yn ymwybodol efallai nad ydy pawb wedi cael y cyfle i brynnu'r wisg ar gyfer y gaeaf eto, felly dydyn ni ddim yn gorchymyn bod y wisg yn cael ei newid os nad ydych mewn sefyllfa i wneud hyn.

Mae'r dyddiad swyddogol ar gyfer newid y wisg yn parahu ar gyfer ar ôl y gwyliau hanner tymor.

Cyn hir, byddwn yn gofyn am sylwadau gan rieni ar gael un wisg ysgol am y flwyddyn gyfan a fydd, yn ein barn ni, llawer yn rhatach ac yn fwy ymarferol.

Gobeithiwn fod yr ebost yma'n esbonio'r sefyllfa.  Ymddiheurwn petai'n ymddangos ein bod yn gorchymyn rhywbeth yn groes i'r neges gwreiddiol.  Mae unrhyw newid i wisg ysgol yn benderfyniad i'r corff Llywodraethol.  Edrych i weld petawn yn medru, lle'n bosib, symud y disgyblion at y wisg gaeaf yn gynt oedd y bwriad.
Comments