Cyhoeddiadau‎ > ‎

Holiadur i Rieni / Cynhalwyr

posted 10 Oct 2016, 07:21 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 00:13 ]

Os ydych chi’n rhiant/cynhaliwr, neu’n disgwyl babi, hoffwn ni gael gwybod eich barn am y ddarpariaeth gofal plant yn RhCT, hyd yn oed os nad ydych chi’n manteisio arno.

 

Bydd llenwi’r holiadur hwn yn ein cynorthwyo ni i ddod o hyd i fylchau posibl yn y ddarpariaeth gofal plant.

 

Bydd pob holiadur llawn yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill tocynnau i Ogof Deganau Siôn Corn ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda (telerau ac amodau yn berthnasol).

 

Llenwch yr holiadur ar-lein yma https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=147384648203 neu ffonio’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 0800 180 4151 (neu’n  rhad ac am ddim o ffonau symudol ar 0300 111 4151) os hoffech chi gopi papur neu ragor o wybodaeth.

 

Bydd yr holiadur yn dod i ben ar 11 Tachwedd 2016.

Comments