Cyhoeddiadau‎ > ‎

Noson Rhieni Tiwtoriaid Bl.7

posted 18 Oct 2018, 03:11 by Arwel James   [ updated 18 Oct 2018, 03:12 ]

Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018Noson Rhieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, nos Iau 25 Hydref 2018, 3:30 – 6:30yh. Bydd y noson yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Thiwtor Dosbarth eich plentyn er mwyn cael gwybod sut mae ef/hi yn ymgartrefu yn yr ysgol. 


Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018


Comments