Cyhoeddiadau‎ > ‎

Profion Cenedlaethol 2016

posted 20 Apr 2016, 13:07 by Unknown user   [ updated 21 Apr 2016, 01:46 ]
At sylw Rhieni/Gwarcheidwaid Disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9

Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Mae linc i’w ddefnyddio ar gyfer deunydd sampl defnyddiol i’w weld yma.

Cliciwch yma i weld amserlen y profion.

Bydd eich plentyn hefyd yn cael sesiynau paratoi’n drylwyr yn eu gwersi Mathemateg, Cymraeg a Saesneg.

Comments