Cyhoeddiadau‎ > ‎

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd 7-13 Mai 2014

posted 29 Apr 2014, 07:32 by Unknown user   [ updated 29 Apr 2014, 07:37 ]
Bydd disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd ar y 7fed, 8fed, 9fed, 12fed a 13eg o Fai. Mae’n hanfodol bwysig fod disgyblion yn bresennol yn ystod yr adeg yma.  

Mae linc i’w ddefnyddio ar gyfer deunydd sampl defnyddiol i’w weld isod:


Bydd y disgyblion hefyd yn cael sesiynau paratoi yn eu gwersi Mathemateg, Cymraeg a Saesneg. 

Am fwy o wybodaeth gweler y llythyr i rieni dan yr adran 'Dogfennau Defnyddiol'.

Comments