Cyhoeddiadau‎ > ‎

Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd

posted 25 Apr 2017, 01:49 by Cenwyn Brain
Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Mae linciau ar gyfer mwy o wybodaeth a deunydd sampl defnyddiol i'w weld isod: 


Ċ
Cenwyn Brain,
25 Apr 2017, 01:49
Comments