Cyhoeddiadau‎ > ‎

Trwyddedau teithio bysiau Merthyr

posted 21 Sept 2017, 02:50 by Cenwyn Brain
O ddydd Llun 25ain o Fedi, bydd bysiau Merthyr yn dilyn polisi 'Dim trwydded - Dim teithio', felly rhaid sicrhau bod gan eich plentyn trwydded teithio ddilys er mwyn teithio i ac yn ôl o'r ysgol. 

Os nad oes gan eich plentyn trwydded teithio ddilys, yna cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar ffurf e-bost: stephen.lewis@merthyr.gov.uk
Comments