Cyhoeddiadau‎ > ‎

Tystysgrifau Arholiad 2015

posted 1 Mar 2016, 03:53 by Unknown user   [ updated 1 Mar 2016, 03:57 ]
GALW YMADAWYR HAF 2015!

MAE EICH TYSTYSGRIFAU YN AWR AR GAEL I CHI EU CASGLU!

Ffoniwch 01685813500 i drefnu apwyntiad i gasglu eich tystysgrifau.

Os nad ydych yn gallu casglu’r rhain yn bersonol anfonwch lythyr o awdurdod wedi'i lofnodi gyda manylion y person sy'n eu casglu ar eich rhan.

 

Comments