Cyhoeddiadau‎ > ‎

Wythnos Dysgu Dewr

posted 7 Mar 2014, 03:37 by Unknown user   [ updated 21 Mar 2014, 05:41 ]
Rhwng 10-14 Mawrth fel rhan o'n ffocws ar Ddysgu ac Addysgu fe fydd hi'n Wythnos Dysgu dewr yn yr ysgol. Bydd yr athrawon yn hyrwyddo nodweddion dysgu 'Dewr' yn y gwersi gan obeithio bod hyn yn arwain at feithrin disgyblion sy'n dangos annibyniaeth, yn goresgyn rhwystrau ac yn dyfalbarhau! Ewch amdani!
Comments