Cyhoeddiadau‎ > ‎

Wythnos Dysgu Trefnus a Medrus

posted 20 May 2014, 04:50 by Unknown user   [ updated 20 May 2014, 04:50 ]
Rhwng 19-24 Mai fel rhan o'n ffocws ar Ddysgu ac Addysgu fe fydd hi'n Wythnos Dysgu Trefnus a Medrus yn yr ysgol. Bydd yr athrawon yn hyrwyddo'r nodweddion dysgu yn y gwersi gan obeithio bod hyn yn arwain at feithrin disgyblion sy'n gallu meddwl yn annibynnol ac adnabod cryfderau a gwendidau yn eu gwaith. Dyma sgiliau pwysig!
Comments