Cyhoeddiadau‎ > ‎

Y Gofrestr Etholiadol - Rhybudd Preifatrwydd - Neges gan RhCT

posted 6 Sept 2013, 07:21 by Unknown user   [ updated 6 Sept 2013, 07:22 ]
Tan eleni, roedd yr ALl yn cofrestru unigolion ar gyfer y gofrestr etholiadol trwy ganfasio cartrefi,  gydag unigolyn penodol yn cadarnhau manylion pawb sy’n byw yn y cartref.

Bydd newid i’r ddeddf, sy’n dod i rym yn 2014, yn ei gwneud hi’n ofynnol i'r awdurdod lleol i barhau i gofrestru unigolion ar gyfer y gofrestr etholiadol, ond gyda llythyr ar wahân yn cael ei anfon at bawb sy'n gymwys. Bydd angen inni hefyd gynnwys unigolion dydyn nhw ddim yn ddeunaw eto er mwyn iddyn nhw gael eu cynnwys mewn etholiadau yn y dyfodol.

Er mwy cael darlun cychwynnol, bydd gwasanaethau etholiadol y Cyngor yn cymharu’r wybodaeth sy gyda nhw yn barod gyda’r hyn sy yn nwylo Llywodraeth San Steffan. Yn dilyn y gwaith yma, bydd angen iddyn nhw ymgymryd â gwaith paru ychwanegol yn erbyn cronfeydd data eraill y Cyngor, gan sefydlu statws unrhyw unigolion heb eu paru. Mae'r ddeddfwriaeth yn cynnwys adran benodol ar gyfer y gwaith yma.

Mae cronfa ddata disgyblion y Gwasanaeth Addysg, Capita One, yn cadw data sy'n berthnasol i'r gwaith uchod a bydd ein gwasanaethau etholiadol yn manteisio arni. Mae modd imi drosglwyddo’r wybodaeth iddyn nhw yn ddiogel, er mwyn iddyn nhw fodloni’u gofynion statudol. Felly, fydd dim angen gweithredu gan ysgolion.
Comments