Cyhoeddiadau‎ > ‎

Ymdrech arbennig!

posted 15 Jan 2016, 06:51 by Unknown user
Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 11 a'u rhieni am ymdrech ardderchog y bore 'ma i gyrraedd yr arholiad TGAU yn Rhydywaun neu yn Ysgol Santes Tudful drwy'r eira a'r tywydd garw. Rydych yn haeddu clod enfawr! 
Comments