Cyswllt

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Rhodfa Lawrence
Penywaun
Rhondda Cynon Taf
CF44 9ES

Ffôn:
01685 813500
Ffâcs:
01685 812208

Oriau agor y swyddfa:
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8:00 - 4:00
Dydd Gwener - 8:00 - 3:30

e-bost:
ysgol@rhydywaun.org
Trydar:
@rhydywaun
Gwefan:
http://cy.rhydywaun.org (Cymraeg)
http://en.rhydywaun.org (Saesneg)

Tîm Arwain 2020-2021
Miss Lisa Mair Williams - Prifathrawes
Mr Eilir Jones – Dirprwy Pennaeth 
Mr Cenwyn Brain - Pennaeth Cynorthwyol
Mr Arwel James - Pennaeth Cynorthwyol
Mr Dyfrig Rees - Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Betsan Jones - Pennaeth Cynorthwyol
Miss Laura Sweet - Pennaeth Cynorthwyol

Penaethiaid Cynnydd A Lles 2020-2021
Blwyddyn 7 - Ms Leana Stansfield-Davies
Blwyddyn 8 - Mr Rhodri Jones
Blwyddyn 9 - Mrs Bethan Williams-Thomas
Blwyddyn 10 - Ms Hefina Morgan
Blwyddyn 11 - Mr Gareth Morgan
Blwyddyn 12 - Ms Sophie Spillane
Blwyddyn 13 - Miss Laura Sweet

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mr Gethin Smallwood

Cysylltiadau Sirol
Cludiant Ysgol - Rhondda Cynon Taf – 01443 494700
Cludiant Ysgol – Merthyr – 01685 726288

Os oes problem gyda llinell ffôn yr ysgol yna mae modd cysylltu â'r ysgol ar y rhif canlynol:

07776 856961

Noder, bydd y rhif yma ond ar gael pan nad yw'r rhif arferol yn gweithio.

Ysgol Gyfun Rhydywaun