Cyswllt

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Rhodfa Lawrence
Penywaun
Rhondda Cynon Taf
CF44 9ES

Ffôn:
01685 813500
Ffâcs:
01685 812208

Oriau agor y swyddfa:
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8:00 - 4:00
Dydd Gwener - 8:00 - 3:30

e-bost:
ysgol@rhydywaun.org
Trydar:
@rhydywaun
Gwefan:
http://cy.rhydywaun.org (Cymraeg)
http://en.rhydywaun.org (Saesneg)

Tîm Arwain
Mr Mark Jones - Pennaeth 
Miss Lisa Williams – Dirprwy Pennaeth 
Mr Eilir Jones – Pennaeth Cynorthwyol
Mr Cenwyn Brain - Pennaeth Cynorthwyol
Mr Arwel James - Pennaeth Cynorthwyol
Mr Dyfrig Rees - Pennaeth Cynorthwyol
Mr Daniel Williams - Pennaeth Cynorthwyol

Penaethiaid Cynnydd A Lles
Year 7 - Mrs Bethan Williams-Thomas
Year 8 – Ms Hefina Morgan
Year 9 – Mr Gareth Morgan
Year 10 - Mr Dafydd Francis
Year 11 - Miss Ffion Berry

Arall
Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mr Gethin Smallwood
Swyddog Arholiadau - Mr Gavin Higgins
Pennaeth Addysg Gorfforol – Mr David Cambourne

Cysylltiadau Sirol
Cludiant Ysgol - Rhondda Cynon Taf – 01443 494700
Cludiant Ysgol – Merthyr – 01685 726288

Os oes problem gyda llinell ffôn yr ysgol yna mae modd cysylltu â'r ysgol ar y rhif canlynol:

07776 856961

Noder, bydd y rhif yma ond ar gael pan nad yw'r rhif arferol yn gweithio.

Ysgol Gyfun Rhydywaun