Taith Sain Ffagan Blwyddyn 7

posted 2 Dec 2013, 15:24 by Unknown user   [ updated 2 Dec 2013, 15:25 ]

Taith Sain Ffagan 7HER


Cynhadledd RhCT Ysgol Gyfun Aberpennar

posted 19 Nov 2013, 06:25 by Unknown user   [ updated 19 Nov 2013, 07:12 ]


Cafodd yr ysgol wahoddiad i wneud cyflwyniad am 7 Ar Waith a'r defnydd o iPads gyda disgyblion Blwyddyn 7 mewn Cynhadledd yn Ysgol Gyfun Aberpennar. Fe siaradodd Mr Trystan Edwards y Dirprwy Brifathro a Mrs Elen George, Pennaeth Cynorthwyol, am y cynllun 7 Ar Waith a'n defnydd o iPads, cyn i ni roi cyfle i 6 'E-ddewin' dewr ddangos i'r athrawon sut i ddefnyddio gwahanol 'apps' ar yr iPad. Diolch yn fawr i'r 6 - Carwyn T Davies, Dafydd Davies, Emily Edwards, Thomas Madge, Hannah Roberts a Louis Williams - roedden nhw'n wych!

Defnyddio iPads yng ngwersi Blwyddyn 7

posted 14 Nov 2013, 14:15 by Unknown user   [ updated 19 Nov 2013, 06:31 ]

Defnyddio Book Creator


Defnyddio Explain Everything


Defnyddio Google Drive


Defnyddio Darllenydd QR
Beth yw her@rhydywaun?

posted 14 Nov 2013, 02:56 by Unknown user   [ updated 14 Nov 2013, 03:40 ]

• Cynllun newydd iPad i bob disgybl 
• Defnydd dyddiol ym mhob gwers
• Ffocysu ar Lythrennedd a Rhifedd
• Ffocysu ar feithrin Dysgwyr Annibynnol
• Meithrin hunanhyder y Dysgwyr
• Apple-TV mewn 20 Ystafell Addysgu
• 45 I-Pad ar gyfer Carfan ‘HER’1-4 of 4