her@rhydywaun‎ > ‎

Beth yw her@rhydywaun?

posted 14 Nov 2013, 02:56 by Unknown user   [ updated 14 Nov 2013, 03:40 ]
• Cynllun newydd iPad i bob disgybl 
• Defnydd dyddiol ym mhob gwers
• Ffocysu ar Lythrennedd a Rhifedd
• Ffocysu ar feithrin Dysgwyr Annibynnol
• Meithrin hunanhyder y Dysgwyr
• Apple-TV mewn 20 Ystafell Addysgu
• 45 I-Pad ar gyfer Carfan ‘HER’