Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 03.02.20 Diweddariad
  Neges i rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim RCT gan y cyngor
  Free school meals (fsm) stop today. All parents/carers of children who are eligible for fsm will have received a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your bank account.  Please look out for this letter and register for this payment urgently. If you have difficulty in registeringthen please contact Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org. We have only received 2,300 applications so far.

  Rhaglen wrthderfysgaeth Prevent a mesurau diogelu ehangach yn ystod yr Argyfwng COVID

  Gyda’r posibilrwydd y bydd ysgolion ar draws Cymru yn parhau i fod ar gau am gyfnod sylweddol o amser, bydd yn fwy tebygol y bydd plant yn treulio cryn dipyn o amser yn ymchwilio, chwarae gemau neu gyfathrebu ar-lein. Y flaenoriaeth i bob rhiant ac athro yw cadw plant yn ddiogel ar-lein, atal niwed a diogelu ar bob adeg. Mae’n bosibl y bydd rhywrai yn ceisio manteisio ar y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau gan wybod y bydd plant ar-lein fwy nag arfer yn ystod y cyfnod heriol hwn.  


  Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi neu’ch plentyn ar-lein:

  Dylai plant wneud y canlynol:

  ·         Gwybod gyda phwy maen nhw’n siarad

  ·         Cadarnhau os oes ganddynt hawl i agor deunyddiau neu chwarae gemau penodol

  ·         Diogelu eu henw da ar-lein 

  ·         Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig

  ·         Peidio rhannu gwybodaeth bersonol 

  ·         Peidio rhannu lluniau na fideos amhriodol

  ·         Siarad â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghysurus

  ·         Deall nad yw popeth sydd ar-lein yn wir

  ·         Blocio ac adrodd am bobl sy’n trolio

  ·         Peidio rhoi mewn i bwysau 

  ·         Meddwl cyn cyhoeddi rhywbeth ar-lein

  ·         Cadw’n ddiogel ar-lein 

  Dylai rhieni wneud y canlynol:

  ·         Monitro pwy sy’n cyfathrebu â’u plant ar-lein 

  ·         Monitro’r cynnwys a’r deunyddiau sy’n cael eu gweld neu eu lawrlwytho

  ·         Cadarnhau bod y cynnwys yn briodol

  ·         Gosod ffiniau a defnyddio’r mesurau rheoli sydd ar gael i rieni

  ·         Trafod beth mae’r plant yn ei wneud ar-lein

  ·         Rheoli / cadarnhau gosodiadau preifatrwydd

  ·         Gwybod ble i ddod o hyd i gymorth 

  Adrodd am bryderon

  https://www.gov.uk/report-terrorism

  https://www.gwent.police.uk/cy/cyngor/cyngor/t-z-terfysgaeth-tystion-trosedd/terfysgaeth/prevent/

  https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth/rwyn-poeni-am-weithgarwch-terfysgaeth-radicaleiddio/rwyn-poeni-bod-rhywun-yn-cael-ei-radicaleiddio/ffurflen-atgyfeirio-prevent/

  https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/combating-extremism?lang=cy-gb

  https://www.south-wales.police.uk/cy/cysylltu-a-ni/gwnewch-e-ar-lein/


  Adnoddau defnyddiol eraill

  www.cyberaware.gov.uk/

  www.getsafeonline.org

  www.saferinternet.org.uk/

  www.childnet.com

  Posted by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 02.04.20 DIWEDDARIAD

  Neges i Rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim RCT

  Your child will continue to receive a free school meal this week and arrangements remain the same.  However, the provision of chilled free school meals will end on Thursday 2nd of April. Two free school meals will be provided on the 2nd of April, one for the 2nd of April and another for the 3rd of April.  Parents/carers of children eligible for free school meals will shortly receive a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your  bank account.  Please look out for this letter and if you have difficulty in registering or do not have access to the internet, then please do not hesitate to contact Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org

  Neges i Rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim Merthyr
  Merthyr are now moving to a voucher system for the Easter Holiday period and parents will be provided with a voucher of £39 per child to cover the 2 week period i.e. to the value of £3.90 per day per child.

  The voucher is being provided to cover food and toiletries and parents will be advised of this when they receive the letters by post next week.

  If any parents want to advise of a change of address then they must provide the following information to fsmvouchers@merthyr.gov.uk by no later than Sunday 5th April 2020


  For each child eligible for FSM

  1. Full Name
  2. D.O.B.
  3. School 
  4. Previous Address inc. post code
  5. Current Address inc. post code

   

  We are still finalising the details of the supermarket chains whose vouchers we will be providing to families. Further detail will be provided as soon as possible and we will be making an announcement of the plans via our social media channels before the end of the week.

  Just to give you advance notice the plan moving beyond the Easter period is to introduce a direct payment system into parents’ bank accounts with the option of a voucher instead of bank transfer for those families that prefer to receive a voucher.


  Os oes problem, cysylltwch â Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org a byddwn yn trefnu'r talebau ar eich cyfer trwy Gyngor Merthyr.


  Diweddariad gan Lywodraeth Cymru: Covid 19 Addysg, Gofal Plant a Dysgu'n Seiliedig ar Waith

  Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth

  Neges i'r gweithlu addysg gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams 

  Cymorth i'r sector cyflenwi

  Cynhadledd i'r wasg efo Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg 1 Ebrill 2020

  Os hoffech chi ddangos eich gwerthfawrogiad i’n harwyr bob dydd, ein staff addysgu, rhannwch yr #Enfys addysgu #Diolch

  Cwestiynau cyffredin ar gyfer addysg a gofal plant

  Diweddariad: Canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr

  Canllawiau i gleientiaid Cafcass Cymru

  Datganiad Ysgrifenedig: Dull y Llywodraeth o ymdrin â deddfwriaeth yn dilyn yr achosion o COVID-19

  Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws


  YEPS
  Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd YEPS yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc yn RhCT yn ogystal a chynnig cyfleuoedd i gysylltu efo staff a phobl ifanc drwy gystadleuthau a heriau ar-lein.  Gallwch annog eich plentyn dderbyn y gefnogaeth hyn ar www.wicid.tv neu YEPS Faecebook, Intragram, twitter a snapchat.
  Posted 2 Apr 2020, 09:05 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 31.03.20 DIWEDDARIAD
  Gofal Plant Gweithwyr Allweddol
  Gwybodaeth bwysig i rieni a gwarcheidwaid disgyblion RCT gan y cyngor:
  As of Monday April 6th the Emergency Childcare provision for children of essential workers will continue at ACS. Please note, as of Monday, this HUB is now the provision for the 4 local Secondary schools (ACS, Rhydywaun, MACS and St John's) the Primary Hubs will be either YGG Aberdar or Glenboi Primary. Parents / carers are encouraged to register for emergency childcare on the link below. 
  You need to register for the childcare provision by midday Thursday April 2nd.
  Please note - there is no childcare available for Friday April 10th or Monday April 13th.
  More information can be found on the RCT website.

  Darpariaeth Prydiau Ysgol Am Ddim
  Neges gan Gyngor RCT:
  Your child will continue to receive a free school meal this week and arrangements remain the same.  However, the provision of chilled free school meals will end on Thursday 2nd of April. Two free school meals will be provided on the 2nd of April, one for the 2nd of April and another for the 3rd of April.  Parents/carers of children eligible for free school meals will shortly receive a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your  bank account.  Please look out for this letter and if you have difficulty in registering or do not have access to the internet, then please do not hesitate to contact the Head of Progress and Welfare at the school (contact details can be found in the DISGYBLION section).
  Posted 31 Mar 2020, 12:33 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • DISGYBLION BL8 - DEWIS OPSIYNAU

  Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.8 yn ddigidol eleni. 

  Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 8’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

  https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynaubl8rhydywaun/home

  Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Ebrill (nid dydd Mawrth 31ain Mawrth fel y nodwyd yn y cyflwyniad/llawlyfr) os gwelwch yn dda. Diolch.

   

  Posted 30 Mar 2020, 00:01 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 27.03.20 DIWEDDARIAD
  CWNSELA EYE TO EYE
  Dyma fwy o wybodaeth am ddarpariaeth cwnsela EYE TO EYE:

  NEGES BWYSIG GAN GYNGOR RCT

  Coronavirus is continuing to spread throughout Wales. Public Health Wales have now confirmed 34 people have died in Wales as a result of the virus and the number of confirmed cases in Wales continues to grow by the day.

  The social distancing advice is there for a reason, it is absolutely imperative that we all personally take the responsibility to minimise the contact we have with one another to slow the spread of the virus. We must all work together and help the NHS which will come under huge strain in the coming weeks. 

  If your children are not in the Emergency Childcare settings please keep them safe at home, this extends to the evenings and weekends. We all have to do this for the safety of them, our family, friends and neighbours, the message is to STAY AT HOME as much as possible.

  Posted 27 Mar 2020, 11:07 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 26.03.20 DIWEDDARIAD
  NEGES GAN Y BRIFATHRAWES
  Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

  NEGES BWYSIG - Disgyblion RCT Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw yn RCT ac angen parhau i ddefnyddio'r trefniadau gofal plant brys wythnos nesaf RHAID i chi ailymgeisio cyn hanner dydd ar DDYDD GWENER (27.03.20). Mae hefyd modd gwneud ymgais ar gyfer gofal plant brys i ddisgyblion bregus.

  NEGES BWYSIG - Disgyblion MERTHYR
  Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw ym Merthyr, mae angen i chi lenwi'r holiadur isod os ydych am fynediad i ofal plant:
  Posted 26 Mar 2020, 05:38 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 210. View more »

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes
  Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

  Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

  Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
  ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
  wireddu eu potensial.
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
  Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

  Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

  Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

  1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
  4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
  5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
  6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
  7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

  Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
  pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

  Lisa Williams
  Prifathrawes
  Posted 10 Mar 2020, 01:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »