Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 20.10.21 Etholiad Senedd Ieuenctid Cymru 2021
  Llongyfarchiadau enfawr i Jack Lewis sydd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd o fewn etholaeth Cwm Cynon ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru heddiw.
  Cofiwch i bleidleisio o Tachwedd 1af!
  https://www.mi-event.info/event/wyp21-cynonvalley

  Posted 20 Oct 2021, 11:05 by Betsan Jones
 • 19.10.21 NOSON RHIENI RHITHIOL BL7
  Bore da,
  Cafodd manylion trefnu apwyntiadau ar gyfer y noson rhieni rhithiol Blwyddyn 7 sydd rhwng 15:15 a 18:00 nos Iau yma 21.10.21 eu dosbarthu i ddisgyblion wythnos ddiwethaf.
  Os nad ydych wedi derbyn manylion y noson rhieni, yna plîs cysylltwch gyda Mrs Alison Roberts yn swyddfa'r ysgol ar 01685 813500 mor gynted ag sy’n bosib os gwelwch yn dda.
  Mae’r system bwcio apwyntiadau yn cau am 15:15 ar Ddydd Mercher 20.10.21.
  Diolch yn fawr
  Posted 19 Oct 2021, 02:13 by Betsan Jones
 • 04.10.21 Llythyr Pwysig - gorchuddion wyneb
  Prynhawn da,
  Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nôl i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 05.10.21) ar ôl y penwythnos hir.
  Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma yn dilyn cyhoeddiad Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ar gorchuddion wyneb.
  Mae pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.
  Os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.
  Diolch yn fawr
  Posted 4 Oct 2021, 07:07 by Betsan Jones
 • 28.09.21 Dydd Llun 04.10.21

  Bore da, 

  Nodyn cloi i'ch atgoffa mae diwrnod hyfforddi athrawon ar ddydd Llun 04.10.21, felly nid oes ysgol i ddisgyblion.

  Diolch yn fawr

  Posted 28 Sept 2021, 02:42 by Betsan Jones
 • 21.09.21 Dyddiadau i'r dyddiadur.....
  Dyddiadau i'r dyddiadur...
  23.9.21 - Lluniau Ysgol Bl.7-9
  4.10.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion
  21.10-21 - Bl.7 Cyfarfod Bugeiliol a Lles (arlein)
  11.11.21 - Bl.12 & 13 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
  18.11.21 - Bl.11 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
  29.11.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion

  Posted 21 Sept 2021, 04:10 by Betsan Jones
 • 14.09.21 Ffrindiau Rhydywaun
  Helo,
  Bydd cyfarfod Ffrindiau Rhydywaun (cymdeithas Rhieni/Ffrindiau/Staff) nos Fercher nesaf 22.09.21 am 6pm.
  Mae croeso mawr i bawb i fynychu'r cyfarfod rhithiol (manylion isod).
  Dewch yn llu!
  Am fwy o fanylion, mae croeso i chi e-bostio betsanjones@rhydywaun.org

  Topic: Ffrindiau Rhydywaun
  Time: Sep 22, 2021 06:00 PM London
  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/8275618271?pwd=QVdmdHZ2MDcweklITEVjU0lnYnRuUT09
  Meeting ID: 827 561 8271
  Passcode: 973931


  Posted 14 Sept 2021, 06:47 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 373. View more »

Colofn y Pennaeth

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 6 Jun 2021, 10:29 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »


Dysgu o Adref

https://sites.google.com/rhydywaun.org/dysgu-o-adref-rhydywaun/hafan

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 4 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »