Newyddion

 • Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.
  Posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones
 • Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain
 • Gwisg Ysgol dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto dydd Llun a Mawrth, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18. Gwisg ysgol arferol o ddydd Mercher ymlaen. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Posted 1 Jul 2018, 10:33 by Mark Jones
 • Gwisg Ysgol fory - 28-6-18 a dydd Gwener 29-6-18
  Gan fod rhagolygon y tywydd yn darogan y bydd y tymheredd fory a dydd Gwener yn cyrraedd 25c+, rydym am ganiatau i ddisgyblion wisgo siorts i'r ysgol os ydynt yn dymuno. Rhaid iddynt wisgo siorts ddu call neu siorts addysg gorfforol. Ni chaniateir siorts denim. Rhaid hefyd iddynt wisgo esgidiau du fel yr arfer a'u crys polo coch swyddogol ysgol.
  Byddwn yn trafod gyda'r Llywodraethwyr ar gyfer y dyfodol ac awgrymu cael siorts ysgol gyda bathodyn ar gyfer tywydd eithriadol fel wythnos hon.
  Diolch i ddisgyblion Bl.8 a Bl.10 sydd wedi awgrymu hyn yn gall heddiw a chynnal trafodaethau aeddfed iawn drwy Cyngor yr Ysgol a gyda Miss Williams.
  Posted 27 Jun 2018, 10:42 by Mark Jones
 • Ffair Haf - dydd Iau 28 Mehefin

  Posted 22 Jun 2018, 06:04 by Cenwyn Brain
 • Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 19/04/18
  Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2018. 

  Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

  Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

  Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

  Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    
  Posted 17 Apr 2018, 06:48 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 6 of 152. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Holiadur Pontio - Rhieni Blwyddyn 6
  Hoffwn dderbyn sylwadau rhieni Bl.6 o ran trefniadau pontio Rhydywaun. Byddwn yn ddiolchgar iawn petai eich bod yn gallu llenwi'r holiadur isod. 

  Posted 4 Jul 2018, 04:58 by Cenwyn Brain
 • Llythyr Gweithdai Ecoleg i ddisgyblion Bl.9
  Dyma'r llythyr ar gyfer gweithgaredd Ecoleg Bl. 9 sydd ar ddydd Iau yr 21ain o Fehefin.  Rhaid dychwelyd y llythyr i aelod o'r Adran Wyddoniaeth erbyn dydd Mercher (20/06/18) os gwelwch fod yn dda.
  Posted 18 Jun 2018, 03:13 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 85. View more »

Colofn y Prifathro

 • Ysgol ar agor 5/3/18

  Diolch yn fawr i'r bobl wnaeth helpu gyda chlirio'r eira o'r llwybrau ac wrth fynediad yr ysgol. Roedd yn glawio'r wael ac roedd pawb yn wlyb iawn! Diolch am barhau gyda'r gwaith fel ein bod yn gallu agor yfory.

  Posted 4 Mar 2018, 06:35 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 36. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »