https://www.civicaepay.co.uk/RhonddaEstore/estore/welsh/Account/Login

Newyddion

 • Noson Agored Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 6 - Hydref 2017
  Daeth llu o ddisgyblion a rhieni blwyddyn 6 y clwstwr i weld yr ysgol ar waith a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Gobeithio eich bod wedi mwynhau!


  Posted 8 Oct 2017, 23:42 by Cenwyn Brain
 • Llwyddiant actio
  Llongyfarchiadau enfawr i Chloe Cooper o Flwyddyn 13 am ennill Gwobr 'Actores Gorau' fel rhan o gynllun 'It's My Shout'. Enillodd Chloe'r wobr ar Nos Sul ar gyfer ei rôl Stacey yn y ffilm 'Peggy'. 

  Fe fydd y ffilm yn cael ei ddarlledu ar BBC2, Nos Fawrth, 19/09/17.


  Posted 12 Sep 2017, 05:23 by Cenwyn Brain
 • Labordy mewn Lori
  Gwnaeth labordy gwyddoniaeth symudol a rhyngweithiol ‘Labordy mewn Lori’ ymweld â'r ysgol wythnos diwethaf, ble roddir cyfle i bobl ifanc archwilio gwyddoniaeth trwy gyfrwng arbrofion penagored. Cafodd y myfyrwyr eu harwain gan wirfoddolwyr oedd yn wyddonwyr ac yn beirianwyr o faes diwydiant a’r byd academaidd, a chawson cyfle i weithio gyda gwyddonwyr ‘go iawn’.

   

  Roedd y Labordy yn cynnwys tair ardal ar wahân lle wnaeth grwpiau o fyfyrwyr gymryd rhan ym mhob un o’r arbrofion a oedd yn ddifyr ac yn addysgiadol. Hoffwn ddiolch i James, Josie a'r criw yn ogystal â'r Athrofa Ffiseg am ddarparu'r cyfleoedd arbennig yma i'r disgyblion.  Posted 11 Sep 2017, 03:21 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 129. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Diwrnod Shwmae 15/10/17

  Posted 11 Oct 2017, 04:40 by Cenwyn Brain
 • Noson Agored ar gyfer Disgyblion a Rhieni Blwyddyn 6

  Posted 25 Sep 2017, 01:02 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 75. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016