Newyddion

 • Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018
  Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
  Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.
  Posted 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James
 • Canlyniadau TGAU, 2018

  Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

  Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


  • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
  • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
  • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
  • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
  • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
  • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
  • Catrin Evans - 7 A, 6 B
  • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B   


  Posted 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain
 • Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

  Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

  Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

  Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

   

  Ffion Loring: 4A* ac 1A

  Iwan James: 1A*, 2A ac C

  Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

  Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


  Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.  Posted 16 Aug 2018, 08:40 by Mark Jones
 • Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS/Lefel 3
  Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 16eg o Awst yn ôl y ganlyn:

  • Disgyblion Bl.13 o 08:30yb
  • Disgyblion Bl.12 o 09:30yb

  Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

  Pob lwc Bl.12 a 13!
  Posted 15 Aug 2018, 04:44 by Cenwyn Brain
 • Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.
  Posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones
 • Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18
  Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
  Posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 6 of 156. View more »

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Noson Agored Bl.6 - 04/10/18

  Posted 14 Sep 2018, 06:19 by Arwel James
 • Hyfforddiant Staff ar ddydd Llun, 17/09/18
  Hyfforddiant Staff ar ddydd Llun, 17/09/18. Ysgol ar gau i ddisgyblion. Diolch
  Posted 13 Sep 2018, 01:38 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 89. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Ysgol ar agor 5/3/18

  Diolch yn fawr i'r bobl wnaeth helpu gyda chlirio'r eira o'r llwybrau ac wrth fynediad yr ysgol. Roedd yn glawio'r wael ac roedd pawb yn wlyb iawn! Diolch am barhau gyda'r gwaith fel ein bod yn gallu agor yfory.

  Posted 4 Mar 2018, 06:35 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 36. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »