Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • NOSON RHIENI BL.10 - 14/02/19 Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 10 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 14 Chwefror rhwng 3.30 - 6.30yh. Os oes aelodau o'r chweched eisiau gwirfyddoli ewch ...
  Posted 12 Feb 2019, 09:15 by Newyddion Rhydywaun
 • GWOBR YSGOL SY'N PARCHU HAWLIAU Llongyfarchiadau mawr i Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda ...
  Posted 9 Feb 2019, 13:18 by Newyddion Rhydywaun
 • Taith cerdded Bl.12 Wnaeth Bl.12 mynd ar taith cerdded i'r cribarth.   
  Posted 9 Feb 2019, 13:14 by Newyddion Rhydywaun
 • Noson opsiynau Bl.11  Noson Opsiynau Blwyddyn 11 ar dydd Iau Chwefror 7fed, os oes diddordeb i'r aelodau'r chweched gwirfyddoli ewch i weld Mrs.Powell.
  Posted 4 Feb 2019, 02:37 by Newyddion Rhydywaun
 • Hawl yr wythnos Eich hawl i breifatrwydd.
  Posted 4 Feb 2019, 02:16 by Newyddion Rhydywaun
 • hawl yr wythnos Erthygl 38 - Dylai plant cael eu diogelu yn ystod rhyfel ac ni ddylid caniatau ymladd yn y fyddin os o dan 15.
  Posted 28 Jan 2019, 05:26 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 63. View more »


Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.


Cysylltiadau Defnyddiol


Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau