Clecs Y Cymoedd - Newyddion Ysgol


 • Taith UCAS Bl.12 Wnaeth Bl.12 mynd ar daith ffair UCAS i siarad i brif ysgolion am y dyfodol!
  Posted 10 Apr 2019, 06:14 by Newyddion Rhydywaun
 • LLONGYFARCHIADAU MANON! Llongyfarchiadau i Manon Lloyd Bl.11 am ennill y fedel arian ym mhencampwriaeth dringo Cymru. Bydd nawr yn symud ymlaen i bencampwriaeth Prydain yn Sheffield! Gwych!
  Posted 10 Apr 2019, 06:11 by Newyddion Rhydywaun
 • Pob lwc Iolo! Pob lwc i Iolo a bois blwyddyn 8 yn dechrau ar y daith beicio 100 milltir i Brean Sands bore 'ma!Mae Iolo a'r tîm wedi codi dros £2000 ...
  Posted 28 Mar 2019, 05:39 by Newyddion Rhydywaun
 • Eisteddfod Mae angen nifer o'r chweched  i wirfoddoli i helpu yn yr Eisteddfod Sir pnawn dydd Mercher rhwng 3 a 5.Mae angen help ganddynt i redeg y siop a ...
  Posted 26 Mar 2019, 03:19 by Newyddion Rhydywaun
 • Taith UCAS Mae'r fair UCAS  ar gyfer Bl.12 ar y 10fed o Ebrill. Bydd yna cyfle i drafod cyrsiau gwahanol gyda prif ysgolion. Cofiwch llenwi mewn yr e-bost! Os ...
  Posted 25 Mar 2019, 06:47 by Newyddion Rhydywaun
 • Rygbi Pob lwc i timau rygbi sy'n chwarae yn Rhoslyn Parc yn ystod yr wythnosau i ddod!
  Posted 25 Mar 2019, 06:35 by Newyddion Rhydywaun
Showing posts 1 - 6 of 87. View more »


Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.


Cysylltiadau Defnyddiol


Gwasanaeth cwnsela ysgol - Eye to Eye


https://www.eyetoeye.wales


Gofalwyr Ifanc

https://drive.google.com/open?id=199wKrBPYj6EQo0l7mH1ciXpgryK3If7L

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd


Cymorth TGCH

https://www.youtube.com/channel/UCoXXdaB3Vly-tdYKQu5i4-Q

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau