Newyddion

 • 25.11.21 NOSON AGORED RHITHIOL BLWYDDYN 6 2021
  Posted 25 Nov 2021, 08:02 by Betsan Jones
 • 22.11.21 NOSON AGORED RHITHIOL BLWYDDYN 6
  📢‼️ Yn galw disgyblion Bl6 Clwstwr Rhydywaun! 📢‼️
  Ymunwch â ni yn ein Noson Agored Rithiol ar 25.11.21 am 6pm. http://rhydywaun.org
  Dewch yn llu!
  https://sites.google.com/rhydywaun.org/ysgolgyfunrhydywaun/blwyddyn-6


  Posted 26 Nov 2021, 01:53 by Arwel James
 • Diwrnod gwisg eich hun 19.11.21
  Mae dydd Gwener 19.11.21 yn ddiwrnod gwisg eich hun yn Rhydywaun.
  £1 neu eitem ar gyfer y banc bwyd lleol.

  Posted 17 Nov 2021, 13:58 by Betsan Jones
 • Her yr Hafan (Plant mewn Angen 2021)
  Pob hwyl i Dîm yr Hafan bydd yn mentro i gwblhau her sgwats i godi arian i Blant mewn Angen ar ddydd Gwener. Y targed yw 5000 sgwat mewn diwrnod!
  Fe fydd cyfle gyda unrhywun ddod i'r Hafan i gefnogi a chymryd rhan amseroedd egwyl a chinio.
  Dyma'r linc os hoffech gefnogi......
  Pob lwc!!
  https://www.gofundme.com/f/the-school-wellbeing-team-5k-squat-challenge?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=m_pd+share-sheet

  Posted 17 Nov 2021, 13:56 by Betsan Jones
 • 15.11.21 Noson Rhieni Rhithiol Bl11 18.11.21

  Prynhawn da,

  Cafodd manylion trefnu apwyntiadau ar gyfer y noson rhieni rhithiol Blwyddyn 11 sydd rhwng 15:15 a 18:15 nos Iau yma (18.11.21) eu dosbarthu i ddisgyblion wythnos ddiwethaf.

  Os nad ydych wedi derbyn manylion y noson rhieni, yna plîs cysylltwch gyda Mrs Alison Roberts yn swyddfa'r ysgol ar 01685 813500 yfory os gwelwch yn dda.

  Mae’r system bwcio apwyntiadau yn cau am 15:15 ar Ddydd Mercher 17.11.21

  Diolch

   


  Posted 15 Nov 2021, 08:23 by Betsan Jones
 • 07.11.21 RAFFL NADOLIG 2021 FFRINDIAU RHYDYWAUN

  Cyfle i ennill iPad Air! 

   

  Mae Ffrindiau Rhydywaun yn cynnal raffl Nadolig ar-lein gyda gwobrau anhygoel ar gael yn cynnwys iPad Air!

  Diolch yn fawr i'r holl fusnesau lleol am eu gwobrau hael.

  Pris y tocynnau yw £1 yr un ac mae'n bosib eu prynu drwy glicio ar y linc PayPal hon: PayPal.Me/ffrindiaurhydywaun (cofiwch gynnwys eich rhif cyswllt yn yr adran nodiadau).

  Bydd unrhyw elw o’r raffl yn mynd tuag at gefnogi gweithgareddau disgyblion ac er lles ein cymuned ysgol.

  Tynnir y raffl ar ddydd Gwener, 10 Rhagfyr 2021, a hysbysir yr enillwyr yr wythnos sy'n dechrau 13 Rhagfyr 2021.

  Am fanylion pellach, cysylltwch â betsan.jones@rhydywaun.org


  POB LWC!  Posted 7 Nov 2021, 09:36 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 380. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 6 Jun 2021, 10:29 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 4 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »