Newyddion

 • 26.07.21 Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

  Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

  Dydd Gwener 3 Medi: HMS – dim ysgol i ddisgyblion

  Dydd Llun 6 Medi: Disgyblion Bl7 a 12 yn unig

  Dydd Mawrth 7 Medi:  Pob disgybl i fynychu'r ysgol


  Bydd canllawiau mis Medi yn cael eu danfon trwy ClassCharts (ac ar wefan Bl6) diwedd Awst.

  Mwynhewch yr haf


  Diolch yn fawr

   

  Posted 26 Jul 2021, 07:40 by Betsan Jones
 • 19.07.21 GWISG YSGOL MEDI 2021
  Prynhawn da,
  Gweler wedi atodi yr wybodaeth gyfredol am wisg ysgol swyddogol Ysgol Rhydywaun ar gyfer mis Medi.

  Y manwerthwyr sy'n gallu cyflenwi'r wisg yw:

  Ardal Merthyr Tydfil:
  N's - Troedyrhiw
  Treharris Sports Gear - Treharris

  Ardal Cwm Cynon:
  Howells - Mountain Ash
  Menna's / Mountain Ash Embroidery
  Jeanette's - Hirwaun
  Trina's - Aberdare

  Arall:
  The Welsh Shop - Nantgarw

  Diolch yn fawr
  Posted 19 Jul 2021, 07:06 by Betsan Jones
 • 13.07.21 Taith Cerdded Bl10 (criw Awyr Agored)
  Noswaith dda, 
  Yn anffodus ni fydd taith cerdded Bl10 (criw Awyr Agored) ar ddydd Iau 15.07.21.
  Rydym yn gobeithio ail drefnu ar gyfer mis Medi 2021.
  Diolch yn fawr
  Posted 13 Jul 2021, 11:31 by Betsan Jones
 • 12.07.21 LLYTHYR DIWEDD TYMOR

  Mae llythyr diwedd tymor wedi cael ei danfon at rieni'r prynhawn yma ar ClassCharts prynhawn yma.

  Os oes angen eich manylion ClassCharts, e-bostiwch alisonroberts@rhydywaun.org gydag enw, dosb cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.


  Posted 12 Jul 2021, 07:25 by Betsan Jones
 • 11.07.21 Rhieni/Gwarcheidwaid Blwyddyn 7 & 10

  Rhieni/Gwarcheidwaid Blwyddyn 7 & 10

  Mae neges BWYSIG wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 10 drwy ClassCharts prynhawn yma.

  Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

  Diolch yn fawr

  Posted 11 Jul 2021, 07:19 by Betsan Jones
 • 09.07.21 GWISG YSGOL DIANGEN?
  Oes gennych chi unrhyw siwmperi coch Rhydywaun, tei a blazers Rhydywaun diangen yn gorwedd o gwmpas y tŷ?
  Ydych chi'n barod i roi'r eitemau hyn (y mae angen iddynt fod mewn cyflwr da) i siop Gwisg Ysgol Ffrindiau Rhydywaun?
  Os taw ie yw'r ateb, gall disgyblion ddod â'u heitemau i'r ysgol yr wythnos nesaf. Mae croeso i Flwyddyn 11 a 13 ddod â'u heitemau ar ddiwrnod eu canlyniadau (10.08.21 a 12.08.21).
  Byddwn yn sefydlu siop dros dro gwisg ysgol yn yr ysgol yn ystod mis Awst. Bydd manylion pellach am ddyddiadau, amseroedd a stoc sydd gennym ar werth yn cael eu hanfon atoch trwy ClassCharts a bydd y wybodaeth hefyd ar wefan yr ysgol, Facebook a Twitter.
  Diolch yn fawr iawn
  Posted 10 Jul 2021, 02:44 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 360. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 6 Jun 2021, 10:29 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 4 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »