Newyddion

 • 01.03.21 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHIWYR CRITIGOL (08.03.21-12.03.21)
  Rhieni Blwyddyn 7 & 8
  Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol rhwng 8 - 12 Mawrth.
  Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.
  Diolch yn fawr

  Posted 1 Mar 2021, 02:39 by Betsan Jones
 • 23.02.21 CYFARFODYDD PONTIO RHIENI BLWYDDYN 6 2021

  Rhieni Bl6 Clwstwr Rhydywaun: Penderyn, Aberdâr, Abercynon, Rhyd y Grug a Santes Tudful 

  Ymunwch ag un o’n cyfarfodydd pontio ar-lein i rieni. 

  https://drive.google.com/file/d/1SfM11s-sDg13x7dMXuuhzdw96NJHZXgU/view?usp=sharing… 

  Dewch yn llu!

  Posted 23 Feb 2021, 03:15 by Betsan Jones
 • 22.02.21 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHIWYR CRITIGOL (01.03.21-05.03.21)
  Rhieni Blwyddyn 7 & 8 
  Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol rhwng 1 - 5 Mawrth. 
  Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 
  Diolch yn fawr
  Posted 22 Feb 2021, 04:11 by Betsan Jones
 • 20.02.21 Da iawn Steff!
  Llongyfarchiadau mawr oddi wrth bawb yn Rhydywaun i gyn-ddisgybl Steffan sydd ar y ffordd i astudio ym Mhrifysgol Harvard.

  Posted 20 Feb 2021, 03:32 by Betsan Jones
 • 12.02.21 ***DIOLCH YN FAWR***
  Prynhawn da, 
  Diolch i holl deulu Rhydywaun, boed yn ddisgyblion, rhieni, gwarcheidwaid a staff yr ysgol am eich cefnogaeth anhygoel a'ch gwaith caled yn ystod yr hanner tymor hynod heriol ac anodd hwn. 
  Mae llythyr o ddiolch gan Miss Williams, y Brifathrawes wedi’i ddanfon at rieni, gwarcheidwaid a disgyblion y prynhawn yma drwy ClassCharts.
  E-bostiwch covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os nad ydych wedi derbyn y llythyr os gwelwch yn dda. 
  Mwynhewch hanner tymor a chadwch yn ddiogel.
  Diolch yn fawr

  #gwir #gweithgar #gwych #ymlaenrhydywaun

  Posted 12 Feb 2021, 09:21 by Betsan Jones
 • 08.02.21 ANGEN CYMORTH?

  Weithiau, mae pawb angen rhywun i siarad gyda.

  Os oes angen cyngor neu gymorth yn ystod y cyfnod hwn, cofiwch i gysylltu drwy'r tudalen gymorth ar wefan yr ysgol neu gyda’r tîm Eye to Eye #cadwchynddiogel #teulurhydywaun
  http://www.rhydywaun.org/.../ardal.../cymorth-i-ddisgyblion  Posted 8 Feb 2021, 03:13 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 329. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sept 2020, 06:17 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »