Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Blwyddyn Newydd Dda!

posted 7 Jan 2013, 14:33 by Unknown user   [ updated 8 Jan 2013, 02:14 ]

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso yn ôl i dymor prysur arall yn hanes Ysgol Gyfun Rhydywaun.  Er bod y tymor yn un byr - 10 wythnos yn unig, bydd sawl digwyddiad yn sicrhau bod bwrlwm arferol yr ysgol yn parhau:
Noson rhieni blwyddyn 12 Pecyn Astudio Lefel 2 nos Iau Ionawr 17eg 2013 yn cychwyn am 3.30. 
Noson rhieni blwyddyn 7 nos Iau Ionawr 24ain 2013 yn cychwyn am 3.30.
Diwrnod Santes Dwynwen Ionawr 25ain 2013.  Cyfle i ddisgyblion brynu rhosynnau!
Noson opsiynau i flwyddyn 11 bresennol sydd am ddychwelyd i astudio ym mlwyddyn 12/13 yn Medi 2013. 
 Cynhelir hyn nos Iau Ionawr 31ain 2013.
Noson rhieni blwyddyn 9 Chwefror 7fed 2013 am 3.30. 
Hanner tymor 11 – 15 Chwefror 2013 

Sioe Gerdd yr ysgol - Sweeney Todd
Bydd disgyblion yr ysgol yn perfformio’r Sioe Gerdd Sweeney Todd rhwng Chwefror 26-28ain 2013 yn Theatr y Coliseum, Aberdâr.  Mae’r tocynnau ar werth nawr trwy gysylltu â’r theatr.  Dyma’r tro cyntaf i’r sioe gerdd hon gael ei pherfformio trwy gyfrwng y Gymraeg a rhagwelwn alw mawr am y tocynnau.  Dewch i gefnogi’r disgyblion a holl waith hyfforddi yr athrawon.
Comments