Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Canlyniadau Arholiadau Cyfnod Allweddol 4, Haf 2014

posted 21 Aug 2014, 07:28 by Unknown user   [ updated 13 Oct 2014, 12:57 ]
Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi llwyddiant ysgubol disgyblion blwyddyn 11 yn eu harholiadau allanol eleni. Llwyddodd 98% o ddisgyblion i sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 tra llwyddodd 60% o’r flwyddyn i sicrhau Lefel 2+ (5 cymhwyster Lefel 2 gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg). Mae hyn yn welliant mawr ar y llynedd lle sicrhawyd 80% a 56% ac yn ddatblygiad syfrdanol ers 2012 pan oedd canlyniadau yr ysgol yn 61% a 42%. Dyma ganlyniadau gorau yn hanes yr ysgol ac y mae’n glod mawr i’r disgyblion, athrawon a’r rhieni.

Mae sawl disgybl wedi serenu ac adlewyrchir hyn isod:

Megan Price - 10A*, 1A
Megan Williams - 9A*, 1A, 1B
Jessica Jones - 7A*, 4A
Katie Rivers - 7A*, 4A
Ben Breakspear - 6A*, 3A, 2B
Menna Reed - 4A*, 4A, 3B

Llongyfarchiadau mawr i bawb ac edrychwn ymlaen i groesawu’r disgyblion yn ôl i Flwyddyn 12 ym mis Medi.

Hywel Price, Awst 21ain, 2014.
Comments