Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Canlyniadau Safon Uwch

posted 26 Sept 2012, 12:14 by Unknown user   [ updated 26 Sept 2012, 13:32 by Unknown user ]

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 13 ar eu canlyniadau arholiadau gwych eleni.  Llwyddodd 68.1% o ddisgyblion i sicrhau graddau A*- C a 97% o ddisgyblion raddau A*-E.  Dyma ganlyniadau Safon Uwch gorau yr ysgol ers dros bum mlynedd a’r ail orau yn hanes yr ysgol.  Gwelwyd gwelliant o 11% ar ganlyniadau y llynedd.  Llongyfarchiadau gwresog i 4 disgybl a sicrhaodd raddau eithriadol o uchel –

Lauren Bounds 3A, Harriet Rofer 3A, Morgan Owen 2A* ac un radd A a Ryan Newcombe ar ei 3A* ac un radd A.

Cafwyd gwelliant sylweddol eleni yn nifer y graddau A* ac A.  Y llynedd cafwyd un A* ond eleni cafwyd 9.  Roedd 17% o holl raddau y flwyddyn hon yn raddau A* neu A.  Llwyddodd pawb i gael lle mewn sefydliad addysg uwch neu bellach ar gyfer Medi 2012.  Hoffwn ddiolch i’r 
athrawon am eu holl gefnogaeth ac ymroddiad ac i’r rhieni am eucefnogaeth barod dros y ddwy flynedd diwethaf.  Edrychwn ymlaenat y flwyddyn nesaf pan fydd canlyniadau'r Fagloriaeth Gymraeg yn dod i’r amlwg.

Hywel Price, Awst 2012
Comments