Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Canlyniadau Safon Uwch 2014

posted 14 Aug 2014, 09:22 by Unknown user   [ updated 14 Aug 2014, 09:26 ]
Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod canlyniadau Safon Uwch Ysgol Gyfun Rhydywaun wedi cyrraedd y canran uchaf yn ei hanes. Llwyddodd 86% o ddisgyblion blwyddyn 13 i sicrhau graddau A*-C gyda 94% o’r flwyddyn yn sicrhau Trothwy Lefel 3.

Dyma ganlyniadau gorau yn hanes yr ysgol o bell ffordd ac yn welliant pellach ar yr 82% a sicrhawyd y llynedd. Llwyddodd pob disgybl i sicrhau lle mewn prifysgol neu hyfforddiant a hoffwn dynnu sylw penodol i Lewis Hancox am sicrhau 3 gradd A*, Morgan Powell a sicrhaodd le ym Mhrifysgol Caergrawnt a Shannon Powell sydd wedi sicrhau lle ym Mhrifysgol Dubai.

Hoffwn longyfarch y disgyblion, staff gyfan a’r rhieni ar lwyddiant y disgyblion a dymunaf pob dymuniad da wrth iddynt fynd i brifysgolion, hyfforddiant a chyflogaeth.
Comments