Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Canlyniadau Safon Uwch 2015

posted 13 Aug 2015, 14:37 by Unknown user
Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 13 am sicrhau canlyniadau arholiadau Safon Uwch rhagorol unwaith eto eleni.  Mae'r canlyniadau yn debyg iawn i llynedd gyda 93.9% o'r disgyblion yn cyrraedd Trothwy Lefel 3,  67.6% o holl raddau yn A*-C a 97% o ddisgyblion yn sicrhau A*-C yn y Fagloriaeth Gymraeg (oedd yn cael ei graddio am y tro cyntaf eleni).

Hoffwn longyfarch Seren Morris, Mari Kelly, Rhys Humphreys a Lowri Morgan am sicrhau dwy radd A a dwy radd B yr un a Loyd Griffiths am sicrhau 1 gradd A a thair gradd B.  Mae pob disgybl wedi llwyddo i gael lle mewn prifysgol gyda'r mwyafrif yn llwyddo gyda'u dewisiadau cyntaf.

Llongyfarchiadau mawr i'r holl ddisgyblion ac athrawon.

Hywel Price
Awst 2015
Comments