Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Canlyniadau TGAU

posted 26 Sept 2012, 13:31 by Unknown user
Hoffwn longyfarch disgyblion ac athrawon Ysgol Gyfun Rhydywaun ar ganlyniadau TGAU a BTEC Haf 2012. Llwyddodd 63% o ddisgyblion i sicrhau Trothwy Lefel 2 (5 cymhwyster TGAU neu BTEC) eleni mewn cyfnod lle gwelwyd lleihad cenedlaethol yn nifer y graddau A*-C. Roedd hyn 4% yn well na chanlyniadau y llynedd a dyma ail ganlyniadau gorau erioed yn hanes yr ysgol. Llwyddodd 38 o ddisgyblion i sicrhau o leiaf 10 gradd TGAU ac roedd 14% o holl raddau yr ysgol yn raddau A neu A*. Dim ond un disgybl a adawodd yr ysgol yn ddigymhwyster. Ymhlith y disgyblion a lwyddodd oedd Joseff Reed gyda 4 A* a 6 gradd A, Abigayle O’Sullivan gyda 3 A* a 7 gradd A ac Alice Eklund gyda 1 A* a 9 gradd A. Edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion yn ol i flwyddyn 12 wrth iddynt ddechrau ar gyrsiau newydd yng Nghyfnod Allweddol 5.

Hywel Price
Comments