Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Canlyniadau TGAU/BTEC Awst 2013

posted 22 Aug 2013, 02:13 by Unknown user   [ updated 22 Aug 2013, 11:47 ]

Hoffwn longyfarch holl ddisgyblion blwyddyn 11 a staff yr ysgol ar sicrhau canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol.  Gwelwyd cynnydd syfrdanol eleni yn nhrothwy Lefel 2 yr ysgol (5 cymhwyster Lefel 2 neu fwy) o 62% yn 2012 i 86% yn 2013 – cynnydd o 24% canran.  Fel canlyniad gwelwyd cynnydd rhagorol yn y Lefel 2+ (5 cymhwyster Lefel 2 yn cynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg) o 42% i 55% - unwaith eto yr uchaf yn hanes yr ysgol.  Mae hyn oll yn ganlyniad i ymroddiad a brwdfrydedd disgyblion a staff arbennig yr ysgol, yr addasiadau a wnaed i gwricwlwm yr ysgol ers 2011 a’r gwelliant yn nefnydd staff o ddata, tracio a monitro disgyblion.  Mae heddiw yn ddiwrnod o falchder mawr i bawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol

Hoffwn dynnu sylw penodol i’r disgyblion isod am ganlyniadau arbennig a thalu teyrnged i bob disgybl am eu hymdrechion a’u parodrwydd i gyrraedd y safonau uchel a nodwyd uchod.  Edrychwn ymlaen i’w croesawu yn ôl i Flwyddyn 12 ym mis Medi i gychwyn ar eu cyrsiau UG, BTEC ac NVQ.

Enw

Canlyniadau

Logan Kerr

6A* 4A 1B

Loyd Griffiths

4A* 7A

Rhys Humphreys

4A* 4A 2B

Rhiannon Peters

3A* 7A 1B

Mari Kelly

2A* 9A

Jac Thomas

2A* 5A 4B

Iwan Davies

2A* 5A 2B

George Mee

2A* 3A 6B

Seren Haf Morris

1A* 5A 4B

Alex Philip Williams

1A* 3A 5B

 

Hywel Price

Prifathro

Awst 22ain 2013.

Comments