Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Croeso nôl!

posted 28 Sept 2012, 05:13 by Unknown user   [ updated 12 Nov 2012, 13:18 ]
Croeso nôl i bawb i dymor prysur arall yn Ysgol Gyfun Rhydywaun.  Gyda’r wythnosau agoriadol drosodd mae amserlen yr ysgol a bwrlwm arferol yr ysgol wedi dychwelyd.  Byddai nifer ohonoch wedi gweld Rhydywaun ar newyddion S4C, Wales Today a chlywed ar Radio Cymru a Radio Wales hanes yr ailraddio canlyniadau Saesneg.  Er y llwyddodd 3 disgybl i godi graddau o radd D i C fe gododd 5 arall o radd C i B.  Hoffwn ddiolch i aelodau Blwyddyn 12 am eu parodrwydd i siarad â’r cyfryngau, yn enwedig Abigail Williams.  

Daeth Taith Prydain 2012 heibio’r ysgol ychydig wythnosau yn ôl a chafodd cannoedd o ddisgyblion gyfle i weld Mark Cavendish yn seiclo heibio ffiniau’r ysgol – cyfle arbennig i weld un o enwogion chwaraeon Prydain yn y cnawd.  Cynhaliwyd cystadleuaeth traws gwlad ysgol gyfan yn ddiweddar, mae ymarferion y sioe gerdd Sweeney Todd yn parhau, disgyblion blwyddyn 7 wedi treulio tridiau yn Llangrannog a disgyblion a staff yn trefnu bore coffi i godi arian i elusen Macmillan.

Mae hwn y gyfle da i fi groesawu sawl aelod newydd o staff i’r ysgol a gobeithio y bydd rhain yn enwau cyfarwydd i chi gyd erbyn hyn – Miss Williams fel Pennaeth Cynorthwyol, Mr Ceri Type (Pennaeth Adran Saesneg), Mrs Rhian Davies (Pennaeth TG), Miss Carys Comley (Saesneg), Miss Sarah Jones (Saesneg), Mrs Denise Jones (Saesneg), Mrs Angharad Tay (Astudiaethau Crefyddol), Mr Glyn Wise (Cymraeg), Mr John Manuel (Mathemateg), Ms Lisa Dwerryhouse (Pennaeth Cemeg).  Dwi’n gobeithio bod yr uchod yn teimlo’n gynyddol gartrefol yn yr ysgol ac edrychwn ymlaen at eu cyfraniad yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Hywel Price
Hydref 2012

Comments