Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Dyddiadau Pwysig

posted 12 Nov 2012, 13:24 by Unknown user   [ updated 3 Dec 2012, 07:23 ]
Bydd Ysgol Gyfun Rhydywaun ar gau i ddisgyblion ddydd Gwener Tachwedd 16eg 2012 oherwydd diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i holl ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg de ddwyrain a de orllewin Cymru.  Bydd yr ysgol yn agor fel arfer ddydd Llun Tachwedd 19fed 2012.  Dyma ddyddiadau eraill a fydd o ddefnydd i chi rhwng nawr a diwedd y tymor:

Noson Rhieni Blwyddyn 13 nos Iau Tachwedd 22ain 2012
Noson Rhieni Blwyddyn 11 nos Iau Tachwedd 29ain 2012
Ffair Gaeaf ar nos Fercher Rhagfyr 5ed 2012
Noson Rhieni Blwyddyn 8 nos Iau Rhagfyr 13eg 2012
Gwasanaeth Nadolig yn Eglwys Sant Elfan nos Fercher Rhagfyr 19eg 2012
Diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion - dydd Iau Rhagfyr 20fed 2012
Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Llun Ionawr 7fed 2013
Comments