Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Eisteddfod yr Ysgol 2013

posted 16 Jul 2013, 16:50 by Unknown user   [ updated 15 Aug 2013, 00:14 ]
Cynhaliwyd Eisteddfod yr Ysgol yn y Coliseum, Aberdâr ar 12 Gorffennaf. Roedd y cystadlu mor frwd ag erioed! Y beirniaid oedd Llinos Williams (Cerdd), Bethan Jones-Arthur (Llefaru a Drama) ac Alison Roberts (Dawns). Roedd llawer o chwerthin a bloeddio i’w glywed wrth i’r tri llys Rhigos, Maerdy a’r Bannau frwydro am farciau.
Morgan Powell oedd enillydd Cadair yr Eisteddfod eleni. Cafodd ganmoliaeth uchel am safon ei waith gan y beirniad Miss Sioned Jones. Mewn seremoni arbennig cyflwynwyd cadair fechan iddo, ac fe gafodd eistedd mewn cadair arbennig iawn, rhodd i'r ysgol gan Mr Leslie Davies, un o lywodraethwyr yr ysgol. Morgan hefyd oedd enillydd y Tlws Saesneg - am ddiwrnod iddo fe!
Cyflwynwyd Gwobr John Llywelyn Jones i Kameron Harrhy o Flwyddyn 13. Mae'r tlws yn cael ei gyflwyno i ddisgybl sydd wedi cyfrannu i Gymreictod a bywyd allgyrsiol yr ysgol. Mae Kameron yn ddisgybl talentog sydd wedi gwneud llawer iawn o waith dros athrawon a disgyblion yr ysgol yn ystod ei yrfa yn Rhydywaun. Enillydd y Rhuban Glas Offerynnol oedd Ceinwen Tricker o Flwyddyn 12.

Daeth uchafbwynt y cystadlu ddiwedd y prynhawn gyda chystadleuaeth ‘Côr y Llys’. Cafwyd tri pherfformiad bywiog a swynol o’r gân hyfryd ‘Mae Ddoe Wedi Mynd’, a’r beirniaid o’r farn unwaith eto mai côr Y Bannau oedd yn haeddu’r wobr gyntaf. Dyna'r ail flwyddyn yn olynol i'r Bannau! Yn dilyn cystadleuaeth y côr cafwyd perfformiad arbennig o'r darn gan Gôr y Staff - ac un cyfle i bawb yn y Coliseum ganu a chodi'r to!

Roedd canlyniad terfynol yr Eisteddfod yn agos iawn eto eleni! Llys Maerdy oedd y llys buddugol, yn ennill tlws yr Eisteddfod. Daeth Rhigos yn ail a'r Bannau yn drydydd.

Diolch i’r penaethiaid llys Mr Glyn Wise, Miss Carys Comley a Mr John Manuel, ac i ddisgyblion y Chweched am eu gwaith caled. Hefyd diolch i bawb oedd yn hyfforddi a chystadlu. Eisteddfod arall i’w chofio!
Comments