Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun - nos Fercher 5 Rhagfyr

posted 3 Dec 2012, 07:26 by Unknown user   [ updated 3 Dec 2012, 07:32 ]
Rydym yn gobeithio gweld llu o ddisgyblion a ffrindiau yn Ffair Nadolig flynyddol yr ysgol nos Fercher 5 Rhagfyr rhwng 4-5.30 o'r gloch. Bydd stondinau crefftau, nwyddau Nadolig, bwyd a diod ac fe fydd Sion Corn yn ymweld â ni hefyd! 
Comments