Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Gwm Cnoi

posted 25 Oct 2017, 11:09 by Mark Jones
Yn dilyn gwariant sylweddol ar garpedi newydd mewn 2 goridor ac mewn 3 ystafell ddosbarth, yn ogystal â chelfi newydd mewn sawl ystafell ddosbarth, gofynnir i ddisgyblion beidio dod â gwm cnoi i'r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.
Comments