Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Llwyddiant Rhydywaun yn y frwydr dros drafnidiaeth i ddisgyblion ôl-16

posted 19 May 2014, 07:57 by Unknown user   [ updated 20 May 2014, 04:32 ]
Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod rhieni, disgyblion, llywodraethwyr ac athrawon Ysgol Gyfun Rhydywaun wedi sicrhau buddugoliaeth yn y frwydr i ddiogelu trafnidiaeth i ddisgyblion ôl-16 o Fedi 2014 ymlaen.  Bu bygythiad i hyn o gyfeiriad Cyngor Bwrdeistref Merthyr nol yn Ionawr 2014 pan gyhoeddwyd yr argymhelliad i ddod a’r ddarpariaeth i ben o Fedi 2014 gan beryglu dyfodol addysg ôl 16 yn ei chyfanrwydd.  Yn dilyn ymateb chwyrn gan rieni, disgyblion, athrawon, llywodraethwyr a gwleidyddion fe gyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Merthyr y byddai trafnidiaeth i ddisgyblion ôl 16 sy’n byw 3 milltir i ffwrdd o’r ysgol yn parhau ac y byddai’r argymhelliad gwreiddiol yn cael ei ddileu.  

Hoffwn ddiolch yn gyhoeddus i bawb am eu cyfraniad i’r fuddugoliaeth hon gan ddiogelu dyfodol yr ysgol a pharhad addysg Gymraeg yn sir Merthyr.

Hywel Price
Prifathro
Mai 18fed,  2014

Comments