Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Neges gan y Pennaeth newydd

posted 10 Apr 2016, 13:21 by Unknown user
Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

Mark Jones

Comments