Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Newyddion Da - Trafnidiaeth Ôl-16 Merthyr

posted 7 Mar 2014, 03:01 by Unknown user   [ updated 7 Mar 2014, 03:25 ]
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr wedi cyhoeddi ar eu gwefan bod yr argymhelliad i ddileu trafnidiaeth ôl 16 i ddisgyblion o Ferthyr wedi ei ohirio ac yn destun i adolygiad polisi llawn ac ymgynghori pellach.  Er bod hyn yn fuddugoliaeth byr dymor i’r ysgol nid yw eto’n glir pryd fydd canfyddiadau yr adolygiad o bolisi ac ymgynghoriad pellach nesaf yn cael ei gyhoeddi.  Serch hynny, mae’r penderfyniad i ohirio am y tro yn adlewyrchiad clir o deimladau rhieni, disgyblion, staff, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach am oblygiadau’r argymhelliad a bod hyn yn amlwg wedi taro tant gydag aelodau’r cyngor.  Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth barod trwy gydol yr ymgyrchu.

Hywel Price
3/3/14
Comments