Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013

posted 11 Apr 2013, 14:15 by Unknown user   [ updated 22 Jan 2014, 15:34 ]
Mae'n bleser cael llongyfarch yr holl ddisgyblion a fu'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro wythnos diwethaf! Cawsom dipyn o lwyddiant ac fe hoffwn ddiolch yn fawr i'r holl staff am eu gwaith caled yn hyfforddi'r disgyblion a'r rhieni am eu cefnogaeth gyson. Wythnos lwyddiannus dros ben!

Daeth Carlie Enoch Blwyddyn 13 yn ail yn yr Unawd Sioe Gerdd. Carlie oedd yn chwarae rhan Mrs Lovett yn ein sioe gerdd 'Sweeney Todd' eleni, ac ar gyfer y gystadleuaeth fe berfformiodd hi'r gân o'r sioe 'Ger y Lli'. 
Enillodd Mari Kelly Blwyddyn 11 yr ail wobr yn y gystadleuaeth Unawd Telyn dan 19 oed. Mae Mari wedi cael tipyn o lwyddiant mewn Eisteddfodau dros y blynyddoedd yn cystadlu fel unawdydd a gyda'i chwaer Elin.

Eleni mae Mr Gary Ellis wedi ail ddechrau Tîm Dawnsio Gwerin yn yr ysgol, ac fe gafodd y criw wisgoedd newydd sbon hyfryd yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod. Enw'r ddawns osod oedd 'Gwenynen Gwent' ac mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn fe lwyddodd Tîm Ysgol Rhydywaun i ennill y drydedd wobr! 


Mae enw Emily Stonelake yn adnabyddus i bawb fel cyn-ddisgybl a gafodd lawer o lwyddiant yn cystadlu yn yr Eisteddfod dros y blynyddoedd. Eleni mae Emily yn gweithio yn yr ysgol fel swyddog gweinyddol a chynorthwy-ydd dosbarth cyn dechrau cwrs Actio a Cherddoriaeth yng Ngholeg Rose Bruford yn Llundain fis Medi. Enillodd Emily'r drydedd wobr yng Nghystadleuaeth y Cyflwyniad Theatrig rhwng 19 a 25 oed. Roedd hi'n perfformio cyfieithiad o 'Nofio'r Sianel' gan Victoria Wood a monolog Nina o'r ddrama 'Truly, Madly, Deeply' gan Anthony Minghella. Cafodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid swyddogol a'r rhai answyddogol yn y stwidio deledu! Rydym yn dymuno'n dda i Emily yn y coleg!

Nos Wener fe gafwyd gwledd o berfformio yn y Pafiliwn wrth i'r bandiau a cherddorfeydd gystadlu yn erbyn ei gilydd! Roedd 14 ysgol yn cystadlu eleni, a'r safon yn uchel iawn. Cafodd perfformiad Cerddorfa Rhydywaun ei ganmol yn fawr!

Hefyd yn cystadlu yn Eisteddfod Sir Benfro eleni oedd Joseph Colbeck-Jones (Unawd Piano 12-15 oed), Kameron Harrhy Blwyddyn 13 (Unawd Bechgyn dan 19 oed ac Ymgom dan 19 gyda Carlie Enoch) a Pharti Llefaru Blwyddyn 7. Llongyfarchiadau i bawb!

Fe allwch chi fwynhau'r perfformiadau ar y llwyfan drwy fynd i wefan Yr Urdd.Comments