Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Tywydd Garw mis Ionawr

posted 22 Jan 2013, 02:42 by Unknown user   [ updated 27 Jan 2013, 08:39 ]
Annwyl ddisgyblion a rhieni,

Hoffwn ddiolch i bawb, ac yn enwedig i’r rhieni niferus a wnaeth drefniadau personol, am y lefel uchel o bresenoldeb yn ystod y tywydd garw diweddar. Bu’n rhaid cau’r ysgol ar Ionawr 22 a 23 gan fod yr eira trwchus yn creu problemau trafndiaeth.  Byddai wedi bod yn gwbl amhosibl i athrawon, disgyblion a’r bysus i gyrraedd yr ysgol oherwydd diffyg trafnidiaeth, cyflwr peryglus iawn yr heolydd a materion gofal a iechyd cyffredinol.  Gyda chefnogaeth rhieni a RCT yn darparu ceir 4x4 i ddisgyblion penodol llwyddodd disgyblion y Chweched sefyll arholiadau Hanes a Mathemateg ar y safle. Llwyddwyd i barhau â Noson Rhieni Blwyddyn 7 nos Iau 24 Ionawr hefyd, a diolch i'r rhieni am eu presenoldeb.

I dderbyn newyddion diweddar am yr ysgol gwiriwch wefan yr ysgol yn rheolaidd.  

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth

Mr Price


Comments