Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Diwedd blwyddyn brysur

posted 14 Jul 2015, 04:07 by Unknown user   [ updated 18 Jul 2015, 13:23 ]Pob dymuniad da i'r staff sy'n ein gadael eleni.


Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Wrth i ddiwedd y tymor agosau hoffwn ddiolch i bob un ohonoch unwaith eto am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn academaidd.  Eleni gwelwyd 
y presenoldeb ysgol uchaf (94.7%), canlyniadau gorau Cyfnod Allweddol 3 a pan ychwanegwch hyn i ganlyniadau arbennig Haf 2014 a’r rhagolygon cryf am welliant pellach yn Haf 2015, mae hyn, heb os yn gyfnod cyffrous yn hanes yr ysgol.
Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ddydd Mawrth Medi 1af 2015, ac i holl ddisgyblion yr ysgol ar ddydd Mercher Medi 2ail 2015.

Mae newidiadau staffio sylweddol ar gyfer Medi 2015 a bydd y staff canlynol yn ein gadael:
Mr Daniel Williams (Cynorthwy-ydd Dysgu, astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe)
Mrs April Young (Ymddiswyddiad fel Swyddog Presenoldeb)
Mr Gareth Lewis (Swydd Gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Gwyr)
Miss Carys Comley (Swydd Saesneg yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe)
Mrs Claire West
Mr Gareth Payne (ymddeoliad)
Mr Trystan Edwards (Pennaeth Ysgol Gyfun Gartholwg)

Bydd 3 aelod o staff newydd yn ymuno â’r ysgol ym mis Medi 2015.  Yn ychwanegol i hyn, bydd Mr Cenwyn Brain yn dechrau fel Pennaeth Cynorthwyol a Miss Lisa Williams yn gweithredu fel Dirprwy Bennaeth o Fedi 1af 2015.  Hoffwn ddiolch i bob un o’r staff uchod am eu cyfraniad byr a hir dymor i ddatblygiad yr ysgol a dymunaf bob dymuniad da iddynt ar gyfer y dyfodol.

Hywel Price (Prifathro) 09/07/2015.


Comments