Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Datganiad Ymddiswyddiad y Pennaeth

posted 1 Oct 2015, 14:32 by Unknown user   [ updated 1 Oct 2015, 14:37 ]
Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu fy mod wedi derbyn swydd fel Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ac y byddaf yn dechrau’r swydd newydd yn Ionawr 2016.

Bydd Cyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf a Chorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dechrau proses o benodi Pennaeth yn fy lle.  Mae’r ysgol mewn sefyllfa cryf iawn gyda staff ymroddgar, canlyniadau arholiadau sydd wedi gwella am dair blynedd yn olynol gan ein gosod ymhlith goreuon y sir, ac eleni wedi ei chydnabod gan y Cyfarwyddwr Addysg fel "yr ysgol sy’n cyflawni orau yng Nghwm Cynon a Merthyr.”  Mae disgyblion arbennig yma o ran ymddygiad a chyfeillgarwch ac adlewyrchir hyn gan lefel presenoldeb ail uchaf yn y sir a chyfradd diarddeliadau isaf y sir.

Er bod fy nheimladau yn rhai cymysg rwy’n hyderus bod seiliau cryf wedi ei sefydlu eisoes i wthio’r ysgol ymlaen I’r cyfnod nesaf yn ei hanes.  Dymunaf bob dymuniad da i fy olynydd ac i bawb yn gysylltiedig â’r ysgol unigryw hon.

Hywel Price
Hydref 2015

Comments